Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Omsorgen gör en Lex Sarah-rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Under mars lämnades en demensavdelning på ett vård- och omsorgsboende vid olika tillfällen utan personal nattetid då de stöttade en annan avdelning på samma vård- och omsorgsboende.

Det medförde att omsorgstagare blev oroliga och letade efter personalen. Konsekvensen av detta blev i sin tur att fler omsorgstagare på avdelningen vaknade, och också blev oroliga. Med anledning av de inträffade incidenterna på avdelningen har omsorgsförvaltningen gjort bedömningen att en Lex Sarah-utredning skulle genomföras, vilken nu har skickats in till IVO.

Av utredningen framkommer att verksamheten har genomfört flera åtgärder för att undvika att kortvarig personalbrist vid stöttning på andra avdelningar. Det har också satts in extra personal i samband med att en ny omsorgstagare flyttade in i verksamheten. När extra personalen togs bort ökade oroligheterna under natten. Efter detta har en utökning av bemanningen gjorts nattetid igen.

Följande åtgärder kommer genomföras utöver den redan utökade nattbemanningen på vård- och omsorgsboendet:

  • En riskbedömning på avdelningen som kopplas till omsorgstagares genomförandeplan
  • En översyn av arbetssätt då medarbetare inte kan tillsättas nattetid
  • En genomgång av Lex Sarah-rutinen med medarbetarna
  • Under hösten kommer avvikelselarm kopplade till digital tillsyn att införas i de allmänna utrymmena
Publicerad: 13 juni 2022