Ny städinsats för omsorgstagare som har hemtjänst

Förbättring av kvalitet och tillvaratagande av kompetens, en ny positiv förändring för hemtjänsten!

Från och med 25 april kommer städinsatser att utföras av professionellt utbildade lokalvårdare som kommer hem till omsorgstagare för att tillgodose deras städbehov. Syftet med att städinsatsen kommer att utföras av lokalvårdare i stället för hemtjänstpersonal är för att höja kvalitén ytterligare på städinsatsen. Trygg och säkert städ med god kvalitet och hållbart miljöarbete innebär en positiv förändring för cirka 600 omsorgstagare som i nuläget har städinsatser.

- Omsorgsavgiften påverkas inte av att det kommer professionellt utbildade lokalvårdare från serviceförvaltningen till omsorgstagaren. Förändringen leder till att undersköterskorna frigör tid för att arbeta med uppgifter som ingår i undersköterskerollen. Allt större mängd kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser aktualiseras inom hemtjänsten. säger Madeleine Andersson, verksamhetschef.

Senast uppdaterad: 29 april 2022
Publicerad: 22 april 2022