Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Omsorgen inför rekryteringsambassadörer

Omsorgen har 400 lediga sommarjobb och vi söker nu ungdomar från 18 år och uppåt som vill ha ett meningsfullt sommarjobb eller extrajobb.

Vi söker även seniorer som tidigare arbetat inom omsorgen och vi ser det som en styrka med erfarenhet och kunskap. Engagerade vårdbiträde och undersköterskor som vill skapa livskvalitet för de äldre. Som ser hela individen och som vill göra skillnad i vardagen. Möjlighet finns att börjar arbetar redan nu för att komma in i verksamheten på ett tryggt sätt medan ordinarier medarbetare är i tjänst.

En åtgärd som omsorgsförvaltningen vidtar för att klara semesterrekryteringen är att vi har utsett anställda undersköterskor som rekryteringsambassadörer, som kommer att delta i olika marknadsföringsinsatser för att få in fler ansökningar. De kommer även att följa upp tidigare studenter/elever som har praktiserat i verksamheten under året och delta i en arbetsgrupp för att ta fram handlingsplan med åtgärder för att klara semesterrekryteringen.

Undersköterskorna Felicia Olsson, Felicia Uddén och Madelene Jacobsson kommer att arbeta 50 % med semesterrekryteringen.

Varför rekommenderar ni fler att söka sommarjobb inom omsorgen?

- Att arbeta med människor är en värdefull merit oavsett vad du vill göra i framtiden, säger Felicia Olsson.

Vad är det bästa med att jobba inom omsorgen?

- I äldreomsorgen ger du mycket av dig själv och du får otroligt mycket positivt tillbaka från omsorgstagarna. Dessutom knyter du många kontakter och du blir en viktig del i andra människors vardag, berättar Felicia Uddén.

- Det är stor variation i arbetsuppgifter, vilket bidrar till att du utvecklas mycket som person, säger Madelene Jacobsson.

- Vi tänker att det är viktigt att vi frekvent finns fysiskt på plats på olika arenor som exempelvis skolor och universitet. Det är där som många möjliga kandidater till semestervikariejobben finns. Rekryteringsambassadörerna fyller en viktig roll i det arbetet och ska förhoppningsvis bidra till att fler ungdomar kan upptäcka möjligheten till att få ett sommarjobb som är både stimulerande och meningsfullt i äldreomsorgen, säger omsorgschef Mattias Ask.

Publicerad: 28 februari 2022