Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Avrådan från besök på Fregatten och Lotsen, Jungmansgården

Ett smittspårningsarbete kommer att ske på Jungmansgården, eftersom en omsorgstagare har konstaterad smitta covid-19.

På inrådan av smittskyddsenheten avråder kommunen från besök på boendet fram till och med den 3 mars.

På så sätt minimeras risken för ytterligare smittspridning och avrådan blir även en skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd.

Publicerad: 24 februari 2022