Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Avrådan från besök korttidsavdelningen Solgläntan på vård- och omsorgsboendet Björkhaga

På inrådan av smittskyddsenheten avråder kommunen från besök på Korttidsavdelningen Solgläntan på vård- och omsorgsboendet Björkhaga fram till och med den 3 mars.

På så sätt minimeras risken för ytterligare smittspridning och avrådan blir även en skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd.

Publicerad: 24 februari 2022