Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Avrådan från besök korttidsavdelningen Solgläntan på vård- och omsorgsboendet Björkhaga

På inrådan av smittskyddsenheten avråder kommunen från besök på Korttidsavdelningen Solgläntan på vård- och omsorgsboendet Björkhaga fram till och med den 3 mars.

På så sätt minimeras risken för ytterligare smittspridning och avrådan blir även en skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd.

Publicerad: 24 februari 2022