Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Avrådan från besök korttidsavdelningen Solgläntan på vård- och omsorgsboendet Björkhaga

På inrådan av smittskyddsenheten avråder kommunen från besök på Korttidsavdelningen Solgläntan på vård- och omsorgsboendet Björkhaga fram till och med den 3 mars.

På så sätt minimeras risken för ytterligare smittspridning och avrådan blir även en skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd.

Publicerad: 24 februari 2022