Kalmar kommun vidtar åtgärder för en stabil kommunikation till trygghetslarmen

Omsorgsförvaltning har i ett nära samarbete med kommunens trygghets- och larmcentral, SOS-alarm och NEAT, som är leverantör av tekniken, beslutat att göra förändringar för att få en stabilare kommunikation i kommunens trygghetslarm. Beslutet är taget efter vårens driftsstörningar.

- Vi har höga krav på driftsäkerhet, det delar vi också med leverantörerna SOS Alarm och NEAT. Genom ett konstruktivt och nära samarbete har vi beslutat att göra förändringar för att få en stabilare kommunikation, helt i linje med våra krav på driftsäkerhet, säger Jens Jonsson enhetschef på trygghets- och larmcentralen.

Förändringarna för att få en stabilare kommunikation inleds allaredan den 14 juli och omfattar alla 1700 omsorgstagare som har trygghetslarm. Omsorgstagarna blir kontaktade innan åtgärden.

- Tryggheten och stabilitet är mycket viktigt för oss och som omsorgstagare i Kalmar kommun ska du kunna lita på vår välfärdsteknik. För att säkerheten ska vara hög gör vi detta direkt och väntar inte till efter sommaren, säger Anders Hagstedt, supportchef på omsorgsförvaltningen.

Fakta om trygghetslarm

  • Med hjälp av trygghetslarmet kan omsorgstagare komma i kontakt med medarbetare vid oförutsedda situationer.
  • Omsorgstagaren kan larma när som helst på dygnet.
  • Larmet går till kommunens trygghets- och larmcentral som i sin tur kontaktar hemtjänsten i omsorgstagarens område.
  • Larmet går på mobilnätet och testas var 30 minut. Även larmknappen testar sin funktion. Omsorgstagaren märker inte av testerna.
  • Vid strömavbrott går trygghetslarmet över på batteridrift som klarar strömförsörjning upp till 10 dygn.
Publicerad: 14 juli 2021