Kalmar kommun avråder starkt från besök på korttidsverksamheten Björketorp

Det pågår ett smittspårningsarbete efter smittspridning på korttidsverksamheten Björketorp vid Norrlidshemmet. I nuläget har ingen omsorgstagare konstaterad smitta av covid-19.

För att minimera risken för ytterligare smittspridning och som en viktig skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd gäller en stark avrådan från besök på Björketorp under perioden 9 april till 15 april.

- Vi ser en tillfällig stark avrådan som nödvändig för att minimera risken för smittspridning av covid-19. Vi förstår att avrådan från besök tyvärr blir en temporär begränsning för både omsorgstagare och deras närstående, säger omsorgens biträdande förvaltningschef Johan Råberg.

Publicerad: 9 april 2021