Stark avrådan från besök på vård- och omsorgsboendet Kristoffers väg 3

Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun avråder starkt från samtliga besök på vård- och omsorgsboendet Sankt Kristoffers väg 3.

Det finns en pågående smittspridning och ett större smittspårningsarbete ska genomföras på boendet. I nuläget finns det ingen omsorgstagare med bekräftad smitta av Covid-19 på boendet. Som en skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd under smittspårningsarbetet och för att minimera risken för ytterligare smittspridning gäller en stark avrådan från besök på boendet under perioden den 11-18 december.

- Vi förstår att denna avrådan från besök blir en begränsning för både omsorgstagare på vård- och omsorgsboendet och deras närstående. Vi ser en tillfällig stark avrådan som nödvändig för att minimera risken för ytterligare smittspridning av Covid-19, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Publicerad: 11 december 2020