Stark avrådan från besök på vård- och omsorgsboendet Vänskapens väg

Efter dialog med regionens smittskyddsläkare och hygienöverläkare avråder omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun starkt från samtliga besök på vård- och omsorgsboendet Vänskapens väg.

Det finns en pågående smittspridning och ett omfattande smittspårningsarbete ska genomföras på boendet. I nuläget finns det ingen omsorgstagare med bekräftad smitta av Covid-19 på boendet. Som en skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd under smittspårningsarbetet och för att minimera risken för ytterligare smittspridning gäller en stark avrådan från besök på boendet under perioden den 22-29 november.

- Vi förstår att denna avrådan från besök blir en begränsning för både omsorgstagare och närstående på boendet. Vi ser den dock som nödvändig för att minimera risken för ytterligare smittspridning av Covid-19 under den pågående smittspårningen, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Omsorgsförvaltningen kommer att ha fortsatt dialog med regionens smittskydd och kommer att följa upp hur avrådan från besök efterlevs under pågående smittspårningsarbete. Under nästa vecka kommer de praktiska delarna kring den nya förordningen vara på plats som möjliggör att kommunen i dialog med smittskyddet också kan införa lokala besöksförbud på vård- och omsorgsboenden.

Senast uppdaterad: 23 november 2020
Publicerad: 21 november 2020