Miljonsatsning för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

– Ensamheten är ett stort problem. I tider med en pågående pandemi blir ensamheten ännu mer påtaglig, säger Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande.

Sverige är det land i världen där det är vanligast att bo ensam. Efter ålderspensionen ökar den sociala isoleringen markant. Bland 75–84 åringarna är cirka 10 procent socialt isolerade. Bland de allra äldsta, 85 år och äldre, är andelen 15 procent. Samtliga siffror kommer från Statistiska centralbyrån, SCB.

En ofrivillig avsaknad av relationer och upplevd känsla av ensamhet har negativa konsekvenser för den äldres välmående och psykiska hälsa.

I Kalmar genomför nu omsorgsnämnden ett paket med satsningar som syftar till att motverka den ofrivilliga ensamheten bland kommunens äldre invånare. Inför det kommande verksamhetsåret 2021 finns bland annat följande satsningar:

  • Inför 2021 inrättas en ny tjänst, en kombinerad enhetschef för socialt innehåll och arbetet med ofrivillig ensamhet. I tjänsten ingår bland annat att arbeta för att öka kontaktytorna mellan åldersgrupper, anordna aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans samt öka möjligheten till ideellt engagemang bland äldre genom att utveckla en volontärorganisation.
  • Uppsökande verksamhet ska utföras av distriktssköterska. Idén kommer från samarbetet med pensionärsrådet och innebär att preventiva hembesök till personer mellan 79–82 år ska göras. Målgruppen är de som ännu inte har hemtjänst eller hemsjukvårdsinsatser. Detta är ett pilotprojekt som görs tillsammans med Region Kalmar län.
  • Introduktionserbjudande för nya hemtjänsttagare i form av en fri lunch och aktivitet på valfri träffpunkt fortsätter. I erbjudandet ingår dessutom ett par gratis broddar.
  • Gratis gymträning för Kalmarbor som är 79 år och äldre. Deltagarna erbjuds möjligheten att träna tio gånger gratis med handledning på ett gym. Satsningen fortsätter in på år 2021.
  • Fortsatt samarbete med pensionärsföreningar. Ett av målen är att försöka få igenom en projektansökan, för att ytterligare stärka vårt gemensamma arbete med att minska den ofrivilliga ensamheten. Ideella insatser är en viktig del för att lyckas minska den ofrivilliga ensamheten i samhället. Därför har omsorgsförvaltningen i uppdrag att ytterligare utöka samarbetet med frivilligkrafter.


Sammantaget uppgår satsningarna till en summa av ungefär 1,3 miljoner kronor.

Andra aktiviteter under pandemin

Den pågående pandemin har inneburit att flera av årets planerade aktiviteter för att minska den ofrivilliga ensamheten inte har kunnat genomföras.
– Dessa satsningar kommer att ta fart när pandemiläget förbättrats och Folkhälsomyndighetens rekommendationer ger utrymme för detta, säger Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande.

Under pandemin har omsorgsnämnden istället riktat om del av träffpunktspunktsverksamheten till att ha öppna ”träffpunktstelefoner” för att minska den ofrivilliga ensamheten. De fyra ”träffpunktstelefonerna” inrättades och bemannades med personal från de ordinarie träffpunkterna. Telefonerna har fortfarande öppet klockan 9:00-12:00 på vardagar.

– Vi ser det som viktigt att vi kommunen är aktiva och har en sammanlänkande roll för att fler krafter ska kunna arbeta tillsammans med att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Därför är det också viktigt att vi i kommunen nu kan tillsätta resurser i form av en ny tjänst som kan samordna arbetet samt vi kan genomföra flera förebyggande satsningar som är viktiga på både kort och lång sikt, säger Michael Ländin.

Publicerad: 16 november 2020