Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Stöd vid våld i nära relation

Om du blivit utsatt för våld i nära relation kan du nu kontakta socialtjänsten via en ny e-tjänst på vår webbplats.

Publicerad: 24 april 2020