Kalmar kommun häver avtal med Gertrude care

Hemtjänstföretaget Gertrude Care har den 28 oktober 2019 försatts i konkurs i Karlskrona tingsrätt. Med anledning av konkursen häver Kalmar kommun avtalet med Gertrude Care AB som utförare av hemtjänst från den 31 oktober.

– Vi har lämnat beskedet om avtalshävningen till utsedd konkursförvaltare. Vårt fokus nu är att omsorgstagarna ska få möjlighet att välja en ny utförare av hemtjänst och framför allt att det ska bli en trygg och säker övergång för de här personerna, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Gertrude Care utför idag hemtjänst till tolv omsorgstagare inom Kalmar kommun, samtliga i omsorgsförvaltningens upptagningsområde. Hemtjänsttagarna kommer att få möjlighet att välja om de vill ha Kalmar kommun eller en privat LOV-aktör som utförare av hemtjänsten.

Berörda omsorgstagare blir inom kort att bli kontaktade av kommunens biståndshandläggare, som kommer att informera personerna om vad som händer nu samt vilka alternativ som finns.

Publicerad: 29 oktober 2019