Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Tillgänglighetsredogörelse appen Mitt Kalmar

Kalmar kommun står bakom appen Mitt Kalmar. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda appen Mitt Kalmar. Redogörelsen avser appen Mitt Kalmar, version 4.1.0 offentliggjord den 22 februari 2024.