Rapportera brister i tillgänglighet

Fyll i formuläret om du upptäckt att någon av Kalmar kommuns webbplatser (kalmar.se, kalmar.com), appar (Mitt Kalmar) eller e-tjänster (minasidor.kalmar.se) inte lever upp till kraven om tillgänglighet.
Typ av digital service (Välj vilken typ av digital service din anmälan gäller.) * (obligatorisk)
Typ av digital service (Välj vilken typ av digital service din anmälan gäller.)

Om du vill att vi återkopplar till dig behöver du fylla i din e-postadress eller ditt telefonnummer.