Internationella och/eller EU-finansierade projekt

Förvaltningar och bolag i Kalmar kommun uppmuntras att i större utsträckning än i dag använda resurser från EU:s stöd och program för att förstärka utvecklingsinsatser och höja kvaliteten i verksamheten.

Vi ska ha ambitionen att vara en föregångare i regionen när det gäller att söka och driva externfinansierade utvecklingsprojekt med internationella partners varför möjligheten till EU- och annan extern finansiering alltid ska undersökas.

UR: Kalmar Kommunfullmäktiges Verksamhetsplan med budget 2018

Våra projekt

Här hittar du en sammanställning över EU-finansierade och/eller internationella projekt som Kalmar är eller nyligen har varit engagerad i.

Musselodling
Vattendetektiver

Fler sidor inom internationellt arbete

Internationella nätverk

Kalmar kommun är medlem i tre internationella nätverk. För dig som vill veta mer om dessa finns information här

Kontakt

Kommunledningskontoret stöttar Kalmars förvaltningar och bolag i arbetet med internationalisering

Mer information

För dig som vill veta mer om extern projektfinansiering och EU:s betydelse för Kalmar kommun

Smålands brysselkontor

Brysselkontoret är regionens kontaktlänk till EU:s institutioner och nätverk

Vänorter

Kalmar har 9 vänorter i lika många länder. Här får du veta vilka, samt hur och varför vänortssamarbetet bedrivs

Senast uppdaterad: 6 december 2019
Publicerad: 16 februari 2018