Lyckat EU-projekt för mångfald i förskolan

Projektet ”Mångfald i förskolan” har kommit till som ett sätt att möta behovet av förskolepersonal med annan kulturell bakgrund och språkkunskap än svenska.

I september 2016 började 21 elever från 13 olika län­der sina studier till barnskötare. Parallellt med yrkeskurserna läser de svenska. Som extra stöd i språkträningen finns även en sångpedagog som genom sång hjälper eleverna att våga uttala och tala ut i sitt nya språk. Precis som i annan barnskötarutbildning på gymnasienivå ingår också arbetsplatsförlagd utbildning. Varje elev har dessutom fått en egen mentor med pedagogisk erfarenhet som finns med som stöd under utbildningen.

Vissa moment har gjorts tillsammans med förskollärarstudenterna på Linnéuniversitetet. Det har handlat om seminarier om kulturella frågor till exempel. Kopplat till samarbetet med Linnéuniversitetet har eleverna även gjort sina egna sagoböcker.

Just nu är eleverna ute på praktik på olika förskolor. I december 2017 är de klara med sin utbildning och redo att söka jobb inom barnomsorgen.

Projektet ”Mångfald i förskolan” har fått finansiering av EU-s asyl-, migrations- och integrationsfond och drivs av Kunskapsnavet i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar, Mörbylånga och Torsås.

Senast uppdaterad: 26 maj 2018
Publicerad: 7 juni 2017