Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Nyttodjur

Huruvida blommande örter som tusensköna, veronika, maskros, klöver, med flera, anses vara ogräs eller ett vackert inslag i gräsmattan varierar med tycke och smak. Helt klart är att om du accepterar örterna som en naturlig del av gräsmattan så besparar du dig en hel del bekymmer och arbete. Lämnar du örterna som de är så gynnar du också nyttodjur som humlor, bin och grodor.


Blomflugorna är ofta tecknade i svart och gult och har ett väldigt ryckigt flygsätt som skiljer dem från getingar och bin. De har till skillnad från steklarna bara ett par vingar.

De vuxna har sugande mundelar och lever på pollen och nektar. De gillar framför allt korg- och flockblommiga växter. Många av blomflugans larver är rovdjur som aktivt letar upp och dödar sina byten. De långa och benlösa larverna lever i huvudsak av bladlöss och gör stor nytta i trädgårdar och odlingar. Honan lägger ofta äggen där det finns gott om bladlöss.

Brun stenkrypare är en enkelfoting och äter larver och andra småkryp och även sniglar och deras ägg.

Fåglar tar många insekter i trädgården och är dessutom fina att både se och lyssna på. Mesar äter bland annat rosenbladlöss som kan vara ett stort problem i hemmaträdgården och blåmesens ungar får ungefär 15 000 insekter under sin uppväxt.

Fåglar börjar ofta att jaga insekter tidigare på säsongen än många insekter vilket gör dem extra viktiga under tidig vår. Nyttiga fåglar är till exempel blåmes, talgoxe och svartvit flugsnappare.

Guldögons larver lever av många olika insekter som till exempel bladlöss, bladloppor och sköldlöss. De vuxna äter honungsdagg från bladlöss.

Du känner igen dem på deras stora, guldskimrande ögon och den ljusgröna
kroppen. Larverna kallas för bladluslejon på grund av deras glupska aptit och de brukar täcka kroppen med sina utsugna byten som kamouflage.

Guldögonsländor kallas även stinksländor då de utsöndrar ett illaluktande sekret vid oro.

De allra flesta nyckelpigor, som den 7-prickiga och 2-prickiga nyckelpigan, är rovlevande både som vuxen och larv och lever på bladlöss och sköldlöss. Den 22-prickiga nyckelpigan lever även på mjöldaggssvampar.

Nyckelpigan är ett viktigt nyttodjur i trädgården och under sin livstid kan den äta upp till 600 bladlöss. Nyckelpigor är ofta gula eller röda i kombination med svart.

Teckningen är till för att visa insektsätande djur som fåglar att de smakar illa då de utsöndrar en illasmakande vätska vid fara När hösten kommer kryper nyckelpigan ner till marken och övervintrar under lövtäcket.

Spindlar är viktiga nyttodjur i trädgården. Många spindlar fångar sina byten i
nät som till exempel korsspindeln. En del andra spindlar, som vargspindeln, lever på marken och jagar sina byten. De äter det mesta som kommer i deras väg, både flygande samt mark- och växtlevande insekter.

Kemiska bekämpningsmedel och mekaniska störningar är allvarliga hot mot spindelpopulationer i både odlingar och i hemmaträdgården. Spindlar är viktiga i kampen mot skadedjur då de som generalister äter många olika sorters byten och har stor påverkan på skadedjurspopulationen.

Tänk dock på att de även ger sig på nyttodjur. Studier har visat att
genom att täcka rabatter med kompostmaterial kan du öka förekomsten av spindlar. Spindlarna gynnas också av skugga och fuktighet då de är känsliga för uttorkning.

Det finns många olika familjer av steklar. Man brukar dela upp dem i växt- och midjesteklar och vissa arter av midjesteklarna som lever av andra insekter och kan göra nytta i trädgården. En av dessa är grävstekeln. Det finns en mängd olika arter som lever av till exempelvis flugor, bladlöss, skalbaggar, skinnbaggar och stritellarver. Bytet tar de sedan till sin bohåla där de utfodrar sina larver.

Det finns även stor variation av parasitsteklar, både i storlek och specialisering. De kan vara allt från 1-20 mm och specialisera sig på att parasitera bland annat bladlöss, fjärilslarver och insektsägg.

Det finns även en mängd mer vanliga djur som kanske inte vanligtvis kopplas samman med biologisk bekämpning.

Till exempel fångar de nattaktiva fladdermössen  många insekter som också flyger på natten. Igelkottar är bra djur att ha i trädgården då de äter de flesta djur som de stöter på bland annat stora mängder av sniglar. Även grodor och paddor äter sniglar och dessa kan lockas till trädgården genom att anlägga en damm.

Den gröna vårtbitaren är också en invånare som kan vara bra att ha i hemträdgården. Den äter ofta insekter och larver men kan också börja gnaga på växterna.

Kontakt

 • Renate Foks

  Projektledare Vattenråd

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Södra Långgatan 39

  Postadress

  Box 611, 391 26 Kalmar

Fler sidor inom giftfri trädgård

Bekämpningsmedel

Välj ett giftfritt alternativ istället för bekämpningsmedel då dessa påverkar grundvatten och vattendrag.

Skadedjur

Här får du giftfria tips på hur du håller borta de mest vanliga skadedjuren från din trädgård.

Senast uppdaterad: 30 november 2022
Publicerad: 23 augusti 2022