Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Vilda djur

Inom detaljplanelagt område krävs polistillstånd för jakt. Kommunen har ett antal jägare som har tillstånd att bedriva skyddsjakt.

Fler sidor inom djur

Djur som stör

Läs här vad du kan göra om du blir stöd av hundar eller katter eller misstänker att djur far illa.

Hundar

Inom vissa delar av Kalmar måste hundar hållas kopplade

Störande fåglar

Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar.

Tillstånd att ha djur

För att få ha orm, gris, får, get eller kor inom detaljplanelagt område krävs tillstånd

Senast uppdaterad: 11 februari 2021
Publicerad: 1 februari 2021