Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Djur som stör

Om du störs av sällskapsdjur ska du i första hand själv ta kontakt med djurägaren.

Fler sidor inom djur

Hundar

Inom vissa delar av Kalmar måste hundar hållas kopplade

Störande fåglar

Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar.

Tillstånd att ha djur

För att få ha orm, gris, får, get eller kor inom detaljplanelagt område krävs tillstånd

Vilda djur

Vad ska du göra om du störs av vilda djur eller träffar på ett skadat djur.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 1 februari 2021