Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Djur som stör

Om du störs av sällskapsdjur ska du i första hand själv ta kontakt med djurägaren.

Fler sidor inom djur

Hundar

Inom vissa delar av Kalmar måste hundar hållas kopplade

Störande fåglar

Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar.

Tillstånd att ha djur

För att få ha orm, gris, får, get eller kor inom detaljplanelagt område krävs tillstånd

Vilda djur

Inom detaljplanelagt område krävs polistillstånd för jakt. Kommunen har ett antal jägare som har tillstånd att bedr...

Publicerad: 1 februari 2021