Störande fåglar

Fåglar som måsar och trutar är ett naturligt inslag i en kuststad. Men under häckningsperioden mellan mars och juni kan deras läten upplevas som mycket störande.

Mata gärna fåglar, men gör det på ett klokt sätt. Lägg inte brödsmulor och fågelfrö direkt på marken. Använd fröautomater och fågelbord som är anpassade för småfåglar. På det sättet undviker du att mata duvor och måsar. Råttor och möss lockas då heller inte dit. Om du vill mata fåglar på annat sätt bör du göra det på platser där det inte blir problem för boende i närheten.

Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar. Om du bor i hyreshus och störs av fåglar ska du därför kontakta din fastighetsägare.

Om du ser att en fastighetsägare matar fåglar på ett sätt som drar till sig skadedjur eller på annat sätt orsakar en olägenhet för människors hälsa är du välkommen att kontakta oss.

Fler sidor inom djur

Djur som stör

Läs här vad du kan göra om du blir stöd av hundar eller katter eller misstänker att djur far illa.

Hundar

Inom vissa delar av Kalmar måste hundar hållas kopplade

Tillstånd att ha djur

För att få ha orm, gris, får, get eller kor inom detaljplanelagt område krävs tillstånd

Vilda djur

Vad ska du göra om du störs av vilda djur eller träffar på ett skadat djur.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 1 februari 2021