Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Tillstånd att ha djur

Du behöver särskilt tillstånd för att ha vissa djur inom detaljplanerat område.

Fler sidor inom djur

Djur som stör

Läs här vad du kan göra om du blir stöd av hundar eller katter eller misstänker att djur far illa.

Hundar

Inom vissa delar av Kalmar måste hundar hållas kopplade

Störande fåglar

Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar.

Vilda djur

Inom detaljplanelagt område krävs polistillstånd för jakt. Kommunen har ett antal jägare som har tillstånd att bedr...

Senast uppdaterad: 8 mars 2021
Publicerad: 1 februari 2021