Hundar

För hundar gäller dessa regler.

  • Hundar ska hållas kopplade inom parker och planteringar, i anslutning till och på motionsspår inom Kalmar kommun samt på offentlig plats inom Kvarnholmen, Varvsholmen, Ängö, Malmen, Gamla stan och Bremerlyckan.
  • Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.
  • När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
  • Hundar är tillåtna på Kalmars begravningsplatser inom ordnade former, om de är kopplade.
  • Avföring som hundar lämnar efter sig på offentlig plats ska plockas upp.
  • Hundar får inte vistas på kommunens lekplatser.
  • Under tiden 1 maj - 31 augusti får hundar inte heller vistas på allmänna badplatser.
  • Hund, som anträffas lös under omständigheter eller tid, som strider mot denna paragraf, får omhändertas av polisen.

Fler sidor inom djur

Djur som stör

Läs här vad du kan göra om du blir stöd av hundar eller katter eller misstänker att djur far illa.

Störande fåglar

Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar.

Tillstånd att ha djur

För att få ha orm, gris, får, get eller kor inom detaljplanelagt område krävs tillstånd

Vilda djur

Vad ska du göra om du störs av vilda djur eller träffar på ett skadat djur.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 1 februari 2021