Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Trekanten

Kartbild över villatomter i Trekanten.

På bilden ser du tomterna. Den brungrå linjen visar en naturstig som går intill vissa av tomterna.

I nordöstra delen av Trekanten ska ett nytt bostadsområde med totalt omkring 100 bostäder växa fram. Vi planerar att erbjuda tomtkön villatomter i juni 2022.

Just nu

Gator och ledningar byggs ut till villatomter, flerbostadshus och radhus i etapp 1 i det nya bostadsområdet. Vi planerar att erbjuda tomtkön villatomter i juni 2022.

Senast uppdaterad: 12 maj 2022
Publicerad: 1 mars 2022