Trekanten

Kartbild över villatomter i Trekanten.

På bilden ser du tomterna. Den brungrå linjen visar en naturstig som går intill vissa av tomterna.

I nordöstra delen av Trekanten ska ett nytt bostadsområde med totalt omkring 100 bostäder växa fram.

Just nu

14 villatomter har erbjudits tomtkön. Medlemmar i tomtkön kan inte längre lämna intresse för tomt. Kvarvarande tomter kommer att förmedlas med hjälp av fastighetsmäklare.

Området är öppet för besök. Läs områdesinformationen innan du åker ut på plats så att du lättare hittar bland tomterna.


Tabell villatomter i Trekanten

Fastighetsbeteckning

Adress

Storlek

Pris

Status

Harby 1:199

Ester Bagerskas väg 20

1 255 kvm

590 000 kr inkl. VA

Förmedlas av fastighetsmäklare

Harby 1:200

Ester Bagerskas väg 22

1 245 kvm

590 000 kr inkl. VA

Förmedlas av fastighetsmäklare

Harby 1:201

Ester Bagerskas väg 24

1 245 kvm

590 000 kr inkl. VA

Förmedlas av fastighetsmäklare

Harby 1:202

Ester Bagerskas väg 26

1 245 kvm

590 000 kr inkl. VA

Förmedlas av fastighetsmäklare


Harby 1:203

Ester Bagerskas väg 28

1 128 kvm

590 000 kr inkl. VA

Förmedlas av fastighetsmäklare

Harby 1:204

Ester Bagerskas väg 30

1 128 kvm

590 000 kr inkl. VA

Förmedlas av fastighetsmäklare

Harby 1:205

Ester Bagerskas väg 32

1 153 kvm

OBS ledningsrätt

590 000 kr inkl. VA

Förmedlas av fastighetsmäklare


Harby 1:206

Ester Bagerskas väg 50

1 075 kvm

590 000 kr inkl. VA

Förmedlas av fastighetsmäklare

Harby 1:207

Ester Bagerskas väg 52

1 075 kvm

590 000 kr inkl. VA

Reserverad


Harby 1:208

Ester Bagerskas väg 53

1 051 kvm

590 000 kr inkl. VA

Förmedlas av fastighetsmäklare

Harby 1:209

Ester Bagerskas väg 51

1 051 kvm

590 000 kr inkl. VA

Såld

Harby 1:210

Ester Bagerskas väg 49

1 051 kvm

590 000 kr inkl. VA

Förmedlas av fastighetsmäklare

Harby 1:211

Ester Bagerskas väg 47

945 kvm

590 000 kr inkl. VA

Förmedlas av fastighetsmäklare

Harby 1:212

Ester Bagerskas väg 45

945 kvm

590 000 kr inkl. VA

Förmedlas av fastighetsmäklare


Senast uppdaterad: 3 november 2022
Publicerad: 17 augusti 2022