Gatunamn

Alice Babs gata i Ljusstaden i Kalmar

Gatunamn är något vi använder i vardagen men kanske inte funderar så mycket över var de kommer ifrån. Namnen kan till exempel hämtas från fornminnen, hur platsen ser ut, gamla gårdar och ibland också från personer.

Så kommer gatu- och kvartersnamn till

Namn på våra gator, vägar, större parker med mera beslutas av kommunstyrelsen efter förslag från stadsingenjören. Namnen beslutas oftast i samband med att ett område ska bebyggas.

Kvartersnamnen beslutas av samhällsbyggnadsnämnden efter förslag från stadsingenjören.

God ortsnamnssed

Kommunen ska enligt lagtext tillämpa god ortnamnssed. Det betyder bland annat att vi inte ska förändra eller byta ut existerande gatunamn utan starka skäl, att namn ska vara lättstavade och att nya namn inte ska vara alltför lika andra namn i staden.

Adresser

När området bebyggs får de nya husen sitt adressnummer längs gatan. Information om nya gatunamn och adresser skickas till en mängd berörda, till exempel fastighetsägaren, brandkåren, polisen och posten. På landsbygden finns på samma sätt adresser på bebyggda bostadsfastigheter. Adressen är oftast uppbyggd efter en standard som bygger på bynamn och husnummer.

Adressregistret är ihopkopplat med andra register i samhället till exempel posten, skatteverket och folkbokföring. Det är viktigt att en adress är unik inom kommunen så att det inte finns någon tvekan om var adressen ligger.

Namnsättning av gator efter nu levande personer

Ibland ber vi allmänheten om hjälp att nominera personer till att få en gata uppkallad efter sig.

Vem kan nomineras?

Syftet är att uppmärksamma personer som på olika sätt bidrar till att utveckla och marknadsföra Kalmar.

 • Insatserna bör ha skett under längre tid eller vara av bestående karaktär.
 • Personen ska på ett påtagligt sätt ha bidragit till Kalmars utveckling, till exempel genom att främja företagande, föreningsliv, kultur eller idrott.
 • Personen ska ha gjort Kalmar känt på ett positivt sätt utan att det kan inordnas ovanstående punkt.
 • Gatunamnen ska vara enkla och lätta att uppfatta, stava och uttala.

Hur görs valet?

Stadsingenjören tar fram förslag på tänkbara personer utifrån de nomineringar som kommit in. Sedan är det kommunstyrelsen som fattar beslut utifrån förslaget.

Gatunamn 2020

2020 var det Roger Kaliff som fick en gata uppkallad efter sig för att han med skicklighet, ödmjukhet och ett stort mått av pragmatism i 50 år på olika sätt har företrätt Kalmar i rollen som kommunfullmäktiges ordförande, ordförande i kommunstyrelsen och som kommunalråd. Han har även företrätt Kalmar i regionen som regionförbundets första ordförande, i kommunförbundet Kalmar län i Sveriges Kommuner och Landsting samt i EU:s regionkommitté.

 • Jussi Gröhns väg 1993
 • Skotte Lindes gata 2007
 • Gunilla Skyttlas gata 2007
 • Raine Navins gata 2007
 • Hans Villius gata 2007
 • Alice Babs gata 2007
 • Lech Walesas gata 2007
 • Ciddens väg 2008
 • Ingvar Kamprads väg 2008
 • Nanne Bergstrands gata 2008
 • Gizela Pallays gata 2008
 • Olof Johanssons gata 2009
 • Jeanette Erlandssons gata 2009
 • Tomas Arvidssons gata 2010
 • Agneta Bladhs plats 2010
 • Kay Wieståls gata 2011
 • Ronny Nilssons gata 2013
 • Vicky von der Lancken 2016
 • Per Jarlbo 2016
 • Robert Gustavsson 2017
 • Lisbeth Svensson 2018
 • Tomas Gustavsson 2018
 • Roger Kaliffs gata 2020

Kontakt

 • Lisa Klasson

  Stadsingenjör

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Besöksadress
  Samhällsbyggnadskontoret
  Storgatan 35 A

  Postadress

  Postadress
  Box 611, 391 26 Kalmar

 • Alexander Quist

  Adressfrågor

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Samhällsbyggnadskontoret
  Storgatan 35 A

  Postadress

  Box 611, 391 26 Kalmar

Fler sidor inom adresser och namnsättning

Lägenhetsregister

Tack vare lägenhetsregistret kan du bli bokförd på en exakt adress. Det är vi som uppdaterar registret.

Uppdatera och ändra adresser

Vi uppdaterar adressregistret hela tiden. Kontakta oss om din adress inte stämmer.

Senast uppdaterad: 10 januari 2023
Publicerad: 3 april 2017