Gatunamn

Alice Babs gata i Ljusstaden i Kalmar

Gatunamn är något vi använder i vardagen men kanske inte funderar så mycket över var de kommer ifrån. Namnen kan till exempel hämtas från fornminnen, hur platsen ser ut, gamla gårdar och ibland också från personer.

Så kommer gatu- och kvartersnamn till

Namn på våra gator, vägar, större parker m.m. beslutas av kommunstyrelsen efter förslag från stadsingenjören. Namnen beslutas oftast i samband med att ett område skall bebyggas.

Kvartersnamnen beslutas av samhällsbyggnadsnämnden efter förslag från stadsingenjören.

När området bebyggs får de nya husen sitt adressnummer längs gatan. Information om nya gatunamn och adresser skickas till en mängd berörda t.ex. fastighetsägaren, brandkåren, polisen och posten. På landsbygden finns på samma sätt adresser på bebyggda bostadsfastigheter. Adressen är oftast uppbyggd efter en standard som bygger på bynamn och husnummer.

Adressregistret är ihopkopplat med andra register i samhället till exempel posten, skatteverket och folkbokföring. Det är viktigt att en adress är unik inom kommunen så att det inte finns någon tvekan om var adressen ligger.

Namnsättning av gator efter nu levande personer

Ibland ber vi allmänheten om hjälp att nominera personer till att få en gata uppkallad efter sig.

Vem kan nomineras?

Syftet är att uppmärksamma personer som på olika sätt bidrar till att utveckla och marknadsföra Kalmar.

 • Insatserna bör ha skett under längre tid eller vara av bestående karaktär.
 • Personen ska på ett påtagligt sätt ha bidragit till Kalmars utveckling, till exempel genom att främja företagande, föreningsliv, kultur eller idrott.
 • Personen ska ha gjort Kalmar känt på ett positivt sätt utan att det kan inordnas ovanstående punkt.
 • Gatunamnen ska vara enkla och lätta att uppfatta, stava och uttala.

Hur görs valet?

Stadsingenjören tar fram förslag på tänkbara personer utifrån de nomineringar som kommit in. Sedan är det kommunstyrelsen som fattar beslut utifrån förslaget.

Gatunamn 2016

2016 var det Per Jarlbo och Vicky von der Lancken som fick gator uppkallade efter sig. Båda två har betytt mycket för kulturen i Kalmar kommun och båda har kopplingar till Krusenstiernska gården

 • Jussi Gröhns väg 1993
 • Skotte Lindes gata 2007
 • Gunilla Skyttlas gata 2007
 • Raine Navins gata 2007
 • Hans Villius gata 2007
 • Alice Babs gata 2007
 • Lech Walesas gata 2007
 • Ciddens väg 2008
 • Ingvar Kamprads väg 2008
 • Nanne Bergstrands gata 2008
 • Gizela Pallays gata 2008
 • Olof Johanssons gata 2009
 • Jeanette Erlandssons gata 2009
 • Tomas Arvidssons gata 2010
 • Agneta Blahds plats 2010
 • Kay Wieståls gata 2011
 • Ronny Nilssons gata 2013
 • Vicky von der Lancken 2016
 • Per Jarlbo 2016
 • Robert Gustavsson 2017
 • Lisbeth Svensson 2018
 • Tomas Gustavsson 2018

Kontakt

Fler sidor inom adresser och namnsättning

Lägenhetsregister

Tack vare lägenhetsregistret kan du bli bokförd på en exakt adress. Det är vi som uppdaterar registret.

Uppdatera och ändra adresser

Vi uppdaterar adressregistret hela tiden. Kontakta oss om din adress inte stämmer.

Senast uppdaterad: 3 februari 2020
Publicerad: 3 april 2017