Introduktion och övergång på förskolan Vimpeltorpet

På förskolan Vimpeltorpet har vi utarbetade rutiner gällande introduktion i förskolan samt vid övergångar både mellan avdelningar och till förskoleklass.

Förskolan ska vara en välkomnande och öppen mötesplats där vi kan få ta del av varandras berättelser kring era barn. Det här startar redan vid introduktionen på förskolan då både barnen, personalen och vårdnadshavare bygger på vänskapande och tillit till varandra.

Vi erbjuder olika möjligheter för samarbete och inflytande så som introduktion utvecklingssamtal, föräldramöten, traditioner men också en daglig kontakt genom hämtning, lämning, telefonkontakt, e-post, sms med mera.