Läsårstider förskola/stängningsdagar

Allmän förskola följer skolans läsårstider. Förskolan har en kompetensutvecklingsdag (stängningsdag) per termin då all personal innefattas. Förskolan är då stängd.

Under skolans lovdagar och studiedagar är förskolan öppen som vanligt. Det är allmän förskola under de läsårstider som gäller för skolan. Det betyder att du inte har rätt att lämna ditt barn under studiedagar och lovdagar. Det innebär också att det inte finns allmän förskola under höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov.

Hösttermin 2023

21 augusti - 21 december

Lovdagar/studiedagar

18 september stängningsdag
30 oktober - 3 november höstlov
30 oktober stängningsdag

Vårtermin 2024
8 januari – 14 juni

Lovdagar/studiedagar
6 februari studiedag
19 februari - 23 februari sportlov
15 mars studiedag
2 april - 5 april påsklov
10 maj lovdag
7 juni lovdag

Fler sidor inom barn och vårdnadshavare

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Vallmon

Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Introduktion och övergång på förskolan Vallmon

Information om introduktion, övergång inom förskolan samt till förskoleklass

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på förskolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Sjukanmälan och ledighet

Information och länkar för sjukanmälan och ledighet

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 30 oktober 2023
Publicerad: 5 november 2020