Läsårstider förskola/stängningsdagar

Förskolan har en kompetensutvecklingsdag (stängningsdag) per termin då all personal innefattas. Förskolan är då stängd.

Läsårstider för läsåret 2021-2022

Höstterminen 2021

 • 23 augusti - 22 december

Lovdagar/studiedagar

 • 20 september (studiedag)
 • 1 - 5 november (höstlov)
 • 1 november stängningsdag (förskolan är stängd)
 • 15 december (studiedag)

Vårterminen 2022

 • 11 januari - 17 juni

Lovdagar/studiedagar

 • 21 - 25 februari (sportlov)
 • 18 mars (studiedag)
 • 19 - 22 april (påsklov)
 • 27 maj (lovdag)
 • 7 juni (studiedag)

Fler sidor inom barn och vårdnadshavare

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Vallmon

Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Introduktion och övergång på förskolan Vallmon

Information om introduktion, övergång inom förskolan samt till förskoleklass

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på förskolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Sjukanmälan och ledighet

Information och länkar för sjukanmälan och ledighet

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Senast uppdaterad: 23 augusti 2021
Publicerad: 5 november 2020