Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Introduktion och övergång på förskolan Vallmon

På förskolan Vallmon har vi utarbetade rutiner gällande introduktion i förskolan samt vid övergång till förskoleklass.