Introduktion och övergång på förskolan Vallmon

På förskolan Vallmon har vi utarbetade rutiner gällande introduktion i förskolan samt vid övergång till förskoleklass.