Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Rinkabyholm

Alla barn är i ett viktigt sammanhang hos oss.

På förskolan Rinkabyholm ser vi det kompetenta barnet, inget är för stort eller för svårt att lära sig. Vi tror på barnens styrkor och kompetenser, därför är det viktigt att barnen ges tid och får rätt verktyg för att klara av saker själva. 

Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet, ge barnen tid och en inspirerande lärmiljö. Barnen skall ges möjlighet att utforska sina egna intressen och på så sätt vill vi väcka barnets lust till att söka kunskap och utveckla sitt eget lärande.

Fler sidor inom välkommen till förskolan rinkabyholm

Om förskolan Rinkabyholm

Här kan du läsa mer om förskolan Rinkabyholm

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö på förskolan Rinkabyholm

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan Rinkabyholm

Matsedel och kostpolicy på förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Planer och styrande dokument på förskolan Rinkabyholm

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Senast uppdaterad: 24 januari 2023
Publicerad: 5 november 2020