Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Rinkabyholm

Alla barn är i ett viktigt sammanhang hos oss.

Barnen skall ges rika möjligheter till genom att bli lyssnad på och få möjlighet att delge sina tankar. Varje individ har rätt att få vara delaktiga, kunna bidra och påverka utifrån sina egna förutsättningar.

Att förskolan skall vara inbjudande innebär att alla som kommer hit skall känna sig betydelsefulla och välkomna. Alla barn och vårdnadshavare skall mötas på ett trevligt sätt av nyfikna och professionella pedagoger.

Vi vill att vår förskola skall vara en plats där alla barn får möjlighet att berika varandra, genom att inspireras och lära av varandra. Varje barn skall känna sig värdefull och uppskattad för just den person man är.

Fler sidor inom välkommen till förskolan rinkabyholm

Om förskolan Rinkabyholm

Här kan du läsa mer om förskolan Rinkabyholm

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö på förskolan Rinkabyholm

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan Rinkabyholm

Matsedel och kostpolicy på förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Planer och styrande dokument på förskolan Rinkabyholm

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Publicerad: 5 november 2020