Miljö på förskolan Rinkabyholm

Vi utgår från det kompetenta barnet och därför ska lärmiljöerna vara tillgängliga och på barnens nivå. Vår utbildning genomsyras av våra ledstjärnor som är kunskap, glädje, gemenskap och trygghet.

Fler sidor inom välkommen till förskolan rinkabyholm

Om förskolan Rinkabyholm

Här kan du läsa mer om förskolan Rinkabyholm

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Matsedel och kostpolicy på förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Rinkabyholm

Här kan du läsa om förskolans verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera

Planer och styrande dokument på förskolan Rinkabyholm

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Senast uppdaterad: 24 januari 2023
Publicerad: 5 november 2020