Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Ögonstenen

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever ska ha samma rättigheter.