Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Ögonstenen

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever ska ha samma rättigheter.