Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Läsårstider - förskolan Ljungbyholm

Här finns information om förskolans läsårstider.

Förskolans öppettider är 6.00 – 17.30. Förskolans öppettider utgår ifrån
barnens vistelsetider och det finns möjlighet att få barnomsorg till 19.00 vid behov.

En gång per termin har vi en så kallad ”stängningsdag” då all personal har kompetensutveckling. Vi har även en upptaktsdag för all personal i augusti. Vi ber alla föräldrar att försöka ordna barnomsorg i egen regi dessa dagar.

Under sommaren, vid jul, klämdagar, stängningsdagar samt upptaktsdag sker sammanslagning mellan alla avdelningar i enheten. Vid sammanslagningar är vi på Ängsbacken.

Läsårstider för läsåret 2020-2021

Vårtermin 2021
7 januari – 11 juni

Lovdagar/studiedagar

  • 22-26 februari sportlov
  • 15 mars studiedag och samtidig stängningsdag i förskola och fritidshem
  • 6-9 april påsklov
  • 20 april studiedag
  • 14 maj lov

Läsårstider för allmän förskola

Från och med hösten 2010 infördes allmän förskola för barn mellan 3-5 år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och gäller 15 timmar per vecka under skolans terminstid. Barnet har rätt till allmän förskola från och med starten av höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola följer de kommungemensamma läsårstiderna samt de studiedagar som är gemensamma för Södermöre.

Vilken tid verksamheten har allmän förskola bestäms av rektor på förskolan. På förskolan Ljungbyholm är tiderna för allmän förskola tisdag-torsdag klockan 8.30-13.30.

Fler sidor inom barn och vårdnadshavare

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan

Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Introduktion och övergång på förskolan

Information om introduktion, övergång inom förskolan samt till förskoleklass

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på förskolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Sjukanmälan och ledighet

Information och länkar för sjukanmälan och ledighet

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Senast uppdaterad: 7 juni 2021
Publicerad: 31 maj 2021