Läsårstider - förskolan Ljungbyholm

Här finns information om förskolans läsårstider.

Förskolans öppettider är 6.00 – 17.30. Förskolans öppettider utgår ifrån
barnens vistelsetider och det finns möjlighet att få barnomsorg till 19.00 vid behov.

En gång per termin har vi en så kallad ”stängningsdag” då all personal har kompetensutveckling. Vi har även en upptaktsdag för all personal i augusti. Vi ber alla föräldrar att försöka ordna barnomsorg i egen regi dessa dagar.

Under sommaren, vid jul, klämdagar, stängningsdagar samt upptaktsdag sker sammanslagning mellan alla avdelningar i enheten. Vid sammanslagningar är vi på Ängsbacken.

Läsårstider 2021/2022

Hösttermin 2021
23 augusti – 22 december


Lovdagar/studiedagar

20 september studiedag
1-5 november höstlov (1 nov stängningsdag)

Vårtermin 2022
11 januari – 17 juni

Lovdagar/studiedagar

11 januari studiedag
21-25 februari sportlov
18 mars studiedag
21 mars studiedag (stängningsdag)
19-22 april påsklov
25 maj studiedag
27 maj lovdag

Fler sidor inom barn och vårdnadshavare

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan

Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Introduktion och övergång på förskolan

Information om introduktion, övergång inom förskolan samt till förskoleklass

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på förskolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Sjukanmälan och ledighet

Information och länkar för sjukanmälan och ledighet

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Senast uppdaterad: 23 juni 2021
Publicerad: 31 maj 2021