Introduktion och övergång på förskolan Ljungbyholm

Förskolan Ljungbyholm har utarbetade rutiner gällande introduktion i förskolan samt vid övergångar både mellan avdelningar och till förskoleklass.

Introduktion till förskola

Vi lägger stor vikt vid att ge barnen en lugn och trygg inskolning som beräknas ta ungefär två veckor.

Olika former för inskolning finns och kan variera mellan avdelningar och hus. Du får närmare information om hur ditt barn kommer att skolas in av personal på den förskola där ditt barn fått plats.

Som vårdnadshavare är du/ni viktigast för barnet! Under inskolningen startar ett samarbete där vi tillsammans ska stödja ditt barns trygghet, utveckling och lärande. Låt oss ta del av era funderingar och förväntningar. Tänk också på vad som är viktigt att berätta om ditt barn.

Övergångar

Förskolan Ljungbyholm har två Förskolor:

  • Fruskogen 1-4 år och 5-åringar
  • Ängsbacken 1-4 år

Fruskogens avdelningar:

  • Lilla Eken 1-2 år, Stora Eken 3-4 år
  • Lilla Björken 1-2 år, Stora Björken 3-4 år
  • Kastanjen 5-åringar

Ängsbackens avdelningar:

  • Lilla Blåklockan 1-2 år, Stora Blåklockan 3-4 år
  • Lilla Gullvivan 1-2 år, Stora Gullvivan 3-4 år

När ditt/ert barn börjar på förskolan Ljungbyholm skolas barnet in på någon av våra yngreavdelningar. När fler barn behöver plats i verksamheten (i augusti och januari) görs en övergång av barn från Lilla avdelningen till Stora avdelningen. Börjar ditt barn exempelvis på Lilla Eken så kommer barnet att göra en övergång till Stora Eken. Lilla och Stora avdelningen har ett nära samarbete vilket gör att övergångarna blir trygga för barnen.

Övergång till 5-årsgruppen

I augusti det år ditt/ert barn fyller 5 år börjar barnet på Kastanjen. Där möts alla enhetens 5-åringar och får möjlighet att lära känna varandra samt utvecklas och lära tillsammans innan förskoleklass. Inför övergången besöker äldreavdelningarna Kastanjen både inne och ute vid ett flertal tillfällen.

Övergång till förskoleklass

Förskolan Ljungbyholm har ett nära samarbete med förskoleklassen på Ljungbyholmsskolan. Förskolan och förskoleklassen har gemensamt arbetat fram en rutin för överlämning och övergång till förskoleklassen som fungerar mycket väl.