Om förskolan Halltorp

Barnen ska få möjlighet till en utforskande och lärande miljö. Att utgå från barnens tankar och teorier är viktigt för oss och att barnen får tid att forska tillsammans med andra barn och vuxna.

Vår förskola är en plats för positiv framtidstro, nyfikenhet och glädje!

Vi arbetar aktivt med läroplanen för förskolan och ger barnen möjlighet att utveckla normer och värden, utveckling och lärande, att aktivt få inflytande över sin vardag och delta i vårt arbete med demokrati.

Barnen ska få möjlighet till en utforskande och lärande miljö. En miljö som bjuder in till möten, inspirerar, utmanar och är tillgänglig.

Att utgå från barnens tankar och teorier är viktigt för oss och att barnen får tid att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta med andra barn och vuxna.

Genom att använda oss av pedagogisk dokumentation kan vi tillsammans få syn på barns förmågor och ge utmaningar på rätt nivå. Vi kan också utvärdera och följa upp våra verksamheter samt varje barns utveckling.

Fler sidor inom välkommen till förskolan halltorp

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan

Matsedel och kostpolicy på förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Verksamhetsidé och pedagogik

Här kan du läsa om förskolans verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera

Planer och styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Senast uppdaterad: 30 december 2020
Publicerad: 17 december 2020