Introduktion och övergång på förskolan Halltorp

Den första tiden på förskolan kallar vi för inskolning. Det är den tid då vårdnadshavare och barn i lugn och ro får bekanta sig med oss som arbetar på förskolan. Men även med de andra barnen och deras vårdnadshavare, miljön och förskolans rutiner.

Känner vårdnadshavare förtroende och tillit till förskolans personal kommer också barnet att göra det och inskolningen blir en bra start för alla.

När ditt barn ska börja på förskolan behöver du/ni avsätta 2 veckor till inskolning. Under tre dagar är vårdnadshavare med i vår verksamhet i alla dagliga aktiviteter och rutiner. Den fjärde dagen lämnas barnet hos oss. När ni lämnat ert barn hos oss måste du/ni som vårdnadshavare vara tillgängliga med kort varsel ifall ditt barn skulle vara väldigt ledset så att vi kan ringa om ni skulle behöva hämta tidigare eller om barnet behöva fler än tre dagar med dig på förskolan. Under inskolningens 2 veckor behöver ni därför vara ledig från arbete eller studie.

Barnet skolas in till en verksamhet och ett socialt sammanhang där alla pedagoger är ansvariga tillsammans för barnets inskolning. Därför är det viktigt att barnet under trygga förhållanden (tillsammans med sin/sina vårdnadshavare) får lära känna sina nya kompisar och pedagoger i olika aktiviteter på förskolan. Naturligtvis är alla barn unika och har olika behov, detta gör att inskolningen kan se lite olika ut. Det är viktigt att vi har en öppen dialog där ditt barn står i centrum. Vårdnadshavaraktiv inskolning innebär att barnet inte tränas på att lämnas, utan att vara tillsammans med oss.

En del barn behöver längre tid på sig och andra kortare. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är dåligt eller fel om en inskolning tar lång tid. Inskolningen avslutas först när barnet känner sig tryggt på förskolan.