Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Halltorp

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.