Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Läsårstider förskola/stängningsdagar Lindeberga Sjöängen

Här hittar du de läsårstider som gäller för förskolan Lindeberga Sjöängen

Förskolan håller öppet utifrån barnens scheman, tidigast 06:00 till senast 19:00.

En gång per termin har vi en så kallad ”stängningsdag”. Det innebär att all personal har kompetensutveckling. Vi ber alla föräldrar att försöka ordna barnomsorg i egen regi dessa dagar.

Under sommaren, vid jul, klämdagar och stängningsdagar sker sammanslagning mellan olika hemvister, avdelningar och förskolor.


Vårtermin 2024
8 januari - 14 juni

Lovdagar/studiedagar
6 februari studiedag
19-23 februari sportlov
15 mars studiedag
2-5 april påsklov
10 maj lovdag
7 juni lovdag

Hösttermin 2024
19 augusti - 20 december

Lovdagar/studiedagar
16 september studiedag
28 oktober - 1 november höstlov

Fler sidor inom barn och vårdnadshavare

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Lindeberga Sjöängen

Förskolan Lindeberga Sjöängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Introduktion och övergång på förskolan Lindeberga Sjöängen

Information om introduktion, övergång inom förskolan samt till förskoleklass

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på förskolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Sjukanmälan och ledighet

Information och länkar för sjukanmälan och ledighet

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 23 maj 2024
Publicerad: 4 december 2020