Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Introduktion och övergång på förskolan Lindeberga Sjöängen

Vi ser trygghet som en grundförutsättning för barns möjlighet att lära och utvecklas. Det är viktigt att varje barn upplever trygghet på vår förskola.