Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Introduktion och övergång på förskolan Lindeberga Sjöängen

Vi ser trygghet som en grundförutsättning för barns möjlighet att lära och utvecklas. Det är viktigt att varje barn upplever trygghet på vår förskola.