Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Introduktion och övergång på förskolan Lindeberga Sjöängen

Vi ser trygghet som en grundförutsättning för barns möjlighet att lära och utvecklas. Det är viktigt att varje barn upplever trygghet på vår förskola.