Studenter sätter kundens upplevelse i fokus

Att som kund få en bra helhetsupplevelse av en produkt eller tjänst är idag en mycket viktig faktor för företag.

Särskilt viktigt är det inom försäljning och webbhandel, där priser ofta redan är pressade och det som företagen istället konkurrerar företagen om kundbemötandet.

Sedan fyra år tillbaka finns programmet Customer Experience Management på Linnéuniversitetet i Kalmar, där studenterna får kompetens kring hur en bra kundupplevelse skapas, upplevs, designas och leds på ett professionellt sätt.

– Det handlar om alla olika möjliga interaktioner mellan kund och företag, där man kan se behov av förändring och förbättring, förklarar Carina Lejonkamp som är programansvarig för Customer Experience Management.

Programmet behandlar den digitala världen, det vill säga digital marknadsföring och digitala affärsmodeller. Programmet har ett tydligt fokus på det som i branschen beskrivs som en omnikanal, ett arbetssätt som sätter kunden i fokus och skapar en helhetslösning där samma känsla och information förmedlas oavsett försäljningskanal.

– Idag är samspelet med det digitala och det fysiska viktigt. Ju fler kanaler desto högre krav, konstaterar Carina Lejonkamp.Under hösten är flera av studenterna ute på praktik som de själva ordnat och de praktiserar nu hos allt från stora världsomfattande företag inom webbhandel, till lokala mediebyråer.

Studenterna läser företagsekonomi i kombination med design, vilket ger dem möjlighet att utveckla en fördjupad kunskap inom företagsekonomi. Även samverkan och utbytet med design stärker deras förmåga att arbeta och uttrycka sig i en kontext där två ämnesområden samspelar.

– Det unika med programmet är att studenterna genom kombinationen av design och företagsekonomi utvecklar förmågan att kombinera kreativitet med affärsmässigt och marknadsföringsmässigt tänkande. Vi ser tydliga vinster från båda ämnesområdena, berättar Carina vidare.

Efter examen har studenterna möjlighet att arbeta såväl som företagsekonomer som projektledare, konceptutvecklare, kommunikatör, marknadsförare eller egen företagare.

– Dessutom kan du under utbildningen börja bygga ditt personliga
nätverk genom det nära samarbete som sker mellan programmet och näringslivet. Det är ett unikt tillfälle att skaffa sig erfarenhet inom branschen liksom för näringslivet att få lära upp sin personal innan en eventuell anställning, säger Carina Lejonkamp avslutningsvis.

Publicerad: 10 april 2024