Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Östersjöns miljö lockar forskare från hela världen

Marcelo Ketzer, professor i hållbar utveckling på Linnéuniversitetet, står framåtvänd med köpcentret Baronen och Linnéuniversitetet i bakgrunden

Marcelo Ketzer är professor i hållbar utveckling med fokus på miljö och geokemi vid institutionen för biologi och miljö.

Att flytta från Brasilien till Kalmar var ett enkelt beslut för professor Marcelo Ketzer och hans familj. I snart fyra år har de bott i Kalmar vars småstadsmiljö och närhet till vatten ger en lugn kontrast mot miljonstadens intensiva atmosfär i Brasilien.

Hans forskning sätter främst fokus på den kemiska sammansättningen hos sediment och jordmån och underlaget hittar han i princip utanför fönstret på kontoret i hus Vita vid universitetskajen. Östersjön, dess miljö och hållbarhet är en oerhört viktig fråga för forskarna och Marcelo som forskar för att ta reda på hur det verkligen står till.

Forskningen tittar särskilt på metangaser i Östersjön liksom de stora världshaven, såsom Medelhavet och södra Atlanten.

– Vår forskningsgrupp här i Kalmar samarbetar även med forskare i Brasilien, Frankrike, Stockholm och Uppsala, berättar Marcelo som innan han kom till Kalmar hade varit lärare i Porto Alegre, Brasilien, och dessförinnan bedrivit forskning i Frankrike och Brasilien.

Marcelo och hans två professorskollegor, Ian Nicholls och Ulrika Welander har med hjälp av ett forskningsbidrag på fyra miljoner kronor från Crafoordska stiftelsen, kunnat bygga en anläggning som separerar kol- väte- och syre-isotoper.

- Den nya anläggningen ger oss stor potential inom forskningen och kommer att locka forskare från hela världen till Kalmar, tror Marcelo som också säger att intresset för just Östersjön är stort i världen.

– I jämförelse med våra andra stora hav så är Östersjöns situation riktigt dålig. Den är värst och mest påverkad eftersom den är så pass stängd som den är. Det är jättedåligt för miljön men oerhört intressant ur forskningssynpunkt. Östersjön producerar mer metan än andra stora hav och det är väldigt dåligt för våra fiskar och kräldjur. Det finns heller ingen enkel lösning på problemet även om vi har studenter som forskar även kring det just nu, berättar Marcelo vidare.

Utöver forskningen undervisar Marcelo bland annat studenter på Miljöanalytikerprogrammet, en distansundervisning med studenter från hela landet.

Senast uppdaterad: 25 januari 2023
Publicerad: 16 september 2021