Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Forskningsprojekt ska främja mångfald på arbetsmarknaden

Visste du att det på Linnéuniversitet i Kalmar finns en forskningsmiljö med spetskompetens inom nationalekonomi och psykologi vars forskning syftar till att främja mångfald på arbetsmarknaden?

Docent Magnus Carlsson är en del av den forskningsmiljön.

"Att främja mångfald på arbetsmarknaden – vilka åtgärder är mest effektiva? Experimentella studier i samarbete med företag och organisationer". Så lyder rubriken på forskningsmiljön som består av sju forskare och sex doktorander där Linnéuniversitetet ingår tillsammans med Linköpings universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Forskningsmiljön finansieras sedan 2019 av Vetenskapsrådet och deras bidrag på 17,6 miljoner är fördelat under sex år.

- Vi undersöker bland annat vilka hinder som finns för mångfald på arbetsmarknaden i dagsläget och vilka åtgärder som är mest effektiva. Hinder kan bland annat vara diskriminering utifrån ålder, kön eller etniskt ursprung, säger Magnus Carlsson.

En viktig samarbetspartner för forskningsmiljön är Region Kalmar län som valt att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor. De har nyligen skrivit ett övergripande samarbetsavtal med forskargruppen för att testa olika metoder för mångfald.

- Det kan finnas ett starkt värde för företag och organisationer att samarbeta med universitetet. Dels kan det finnas ett verkligt intresse att hitta bra rutiner, dels visar man utåt att man samarbetar med universitetet, förklarar Magnus.

I mars 2021lämnade forskningsgruppen in en avstämning till Vetenskapsrådet och gav även riktlinjer för vad man vill undersöka de kommande tre åren.

- Hittills har vi inriktat oss på att undersöka om det finns diskriminering och hur den yttrar sig. Nästa steg är att ta reda på varför det uppstår och hur vi kan komma till rätta med det, berättar Magnus Carlsson.

Magnus arbetar ett par dagar i veckan på universitet i Kalmar, där han även undervisar i arbetsmarknadsekonomi och mikroekonometri. Under pandemin har han även arbetat en hel del på distans från hemmet i Röhälla på Öland. Här bor familjen sedan 2011 och Magnus beskriver det som ett paradis även om det innebär en hel del pendling till Kalmar och Växjö.

- Det tar en kvart, tjugo minuter att åka till jobbet i Kalmar och jag slipper åka tunnelbana, förklarar han. Kalmar och Ölands havsnära och geografiska läge ökar livskvaliteten. Det här är en trivsam och inspirerande miljö, det var ett enkelt val, konstaterar Magnus som gärna spenderar fritiden på havet, antingen med familjens båt eller kitesurfing.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2022
Publicerad: 12 maj 2021