Reportage - Universitetsstaden Kalmar

Svartvit bild på tre personer framför ett hus

Att Linnéuniversitetets samlas i hamnen stärker Kalmars identitet som universitetsstad. Ett universitet mitt i staden bidrar också till en levande stadskärna – präglad av puls och ungdom.

På sikt innebär det att invånarna kommer ha en högre utbildningsgrad och att staden blir mer attraktiv för investerare.

Tittar man på städer som Umeå, Luleå och Karlstad är det tydligt att universiteten bidrar till expansion och utveckling. Ett universitet gör staden mer attraktiv och kan vara avgörande för att nya företag väljer att etablera sig just där, eller att forskare flyttar till staden och bidrar med kompetens. Kalmar har varit en universitetsstad i drygt tio år, men flytten till hamnen kommer göra det mer synligt – både för de som bor här och de som kommer utifrån.

–Tidigare har Kalmar kanske mest identifierat sig som en turiststad eller sommarstad, men nu tror jag att Kalmar kommer utvecklas mer som universitetsstad. Något som vi också jobbar aktivt med. Att vara en attraktiv universitetsstad är viktigt för att stadens utveckling och gör att exempelvis företagare vågar satsar på Kalmar, säger Alexandra Petrakou, universitetsstrateg på Kalmar kommun.

Rollen som universitetsstrateg

Att hon är den enda kommunala universitetsstrategen i landet säger en del om hur mycket Kalmar vill satsa på dessa frågor. Hennes roll handlar framförallt om att samordna samarbetet med Linnéuniversitetet och att driva på frågan om att utveckla Kalmar som universitetsstad.

–Som universitetsstad konkurrerar vi med stora universitetsstäder som Uppsala, Lund, Umeå och även internationellt, bland annat med att locka hit forskare, lärare och studenter. För att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga är det viktigt med samarbeten och vi jobbar därför nära både Linnéuniversitetet, Linnékåren och Växjö kommun. Universitetet finns ju på bägge orter och tillsammans blir vi starkare. Det ska till exempel vara enkelt att jobba i Växjö och bo i Kalmar, och tvärtom, säger Alexandra Petrakou.

Praktik

Ann-Charlotte Larsson, vicerektor på Linnéuniversitetet, håller med om att samarbeten är viktiga för att kunna konkurrera med större lärosäten. Samarbeten gör också att staden och regionen utvecklas. Linnéuniversitetet har bland annat ett nära samarbete med kommunens skolor och regionens sjukhus, vilket gör att de kan erbjuda bra praktikplatser till sina lärar- och sjuksköterskestudenter.

–De som har praktiserat på en skola eller sjukhus har fått en bra insyn i verkligheten, men kanske också en fot in till sitt första jobb. I slutändan innebär det att staden får tillgång till kompetens, bättre vård för invånarna och bra lärare till våra barn. Det finns också goda exempel inom forskning. Våra forskare bidrar till exempel både till förbättring av vattnet i Östersjön och till utveckling av nya metoder inom biomedicin och E-hälsa, säger Ann-Charlotte Larsson.

Jobbmöjligheter

Att få jobb i Kalmar är också avgörande för att studenter ska stanna kvar efter sina studier. Här har kommunen och Linnéuniversitetet ett samarbete kring hur man kan förmedla kontakter med olika arbetsgivare.

–Kalmar är en otroligt fin stad där man kan få mycket livskvalitet, men det gäller att visa studenterna att det också finns många spännande jobb här med möjlighet att avancera. Där är det viktigt att våra företagare tar hand om studenterna, erbjuder praktikplatser, extrajobb och studiebesök. Kommer man in någonstans så är det också större chans att man stannar kvar, säger Annette Andersson, kommundirektör i Kalmar.

Näringsliv

Här är Kalmar kommuns näringslivsråd en viktig kugge. Det är ett samverkansorgan mellan kommunen, näringsidkare, Linnéuniversitetet och Linnékåren, med syfte att främja ett bättre företags- och universitetsklimat.

–Vi behöver hjälpas åt att engagera studenterna tidigt i utbildningen för att så småningom behålla kompetensen i kommunen. Näringslivsrådet är ett samarbete som når brett och som ger många spännande möten. Vår satsning på att garantera bostäder är också ett viktigt led i utvecklingen. Blir studietiden i Kalmar bra är det större chans att studenterna stannar kvar eller kommer tillbaka i ett senare skede, säger Thomas Davidsson, näringslivschef på Kalmar kommun.

Idag är det endast 20 procent av Linnéuniversitetets studenter som stannar kvar i regionen efter sin utbildning, och här kan Kalmar bli bättre.

Upplevelser

–Självklart är det avgörande med jobb, men det är också viktigt att man får uppleva och lära känna staden. Idrott, kultur, natur och mat är saker som gör att man får ett spännande liv. Det låter kanske lite paradoxalt, men det är också viktigt att kunna ta sig härifrån. De som bosätter sig här vill kunna resa eller hälsa på släktingar och därför är det viktigt med bra förbindelser och en bra järnväg, säger Peter Aronsson, rektor på Linnéuniversitetet.

Förhoppningen är att Linnéuniversitetets flytt till hamnen kommer göra att ännu fler får upp ögonen för universitetet, inte minst företagare. Idag är det många som tycker att universitetet känns stort och nästan lite skrämmande. Man vet helt enkelt inte hur man ska närma sig det eller hur man skulle kunna dra nytta av det.

–När Linnéuniversitetet samlas i hamnen kommer det bli tydligare att vi har ett universitet att gå till och jag tror att det kommer prägla staden på ett helt annat sätt. Både små och stora företag mår bra av att få in unga, kreativa personer och jag tror fler företag kommer inse det när universitetet blir mer synligt, säger Annette Andersson.

Flytten till hamnen kommer också skapa ett annat flöde, ge mer liv till staden och hålla igång butiker, restauranger och caféer.

Universitetskajen, i hjärtat av Kalmar

–Det känns så bra att Linnéuniversitetet är mitt i Kalmar City, så vi samtidigt kan utveckla vår stadskärna. Det ska bli spännande att se vad som händer inom några år, men jag tror att stadskärnan kommer få ett lyft och präglas av ungdom på ett annat sätt, säger Thomas Davidsson.

Peter Aronsson vill till och med hävda att nya Linnéuniversitetet är det största som har hänt Kalmar sedan Gustav Vasa steg i land här år 1520 – passande nog för 500 år sedan.

–Gustav Vasa inledde en epok med att börja kräva ut skatt, och detta är den största skatteåterbäringen som Kalmar någonsin har fått. Linnéuniversitetet blir en motor för stadens och regionens utveckling, och gör det mer attraktivt att flytta hit för att studera eller arbeta. Jag tror också att betydelsen av universitetet kommer öka. Vi ser en stark digitalisering och omställning i näringslivet och detta kräver kunskap. Har man tillgång till kunskap så är chansen att klara omställningen mycket större, säger Peter Aronsson.

Att Kalmar utvecklas som universitetsstad kommer också medföra att fler företag etablerar sig här, det kommer finnas fler jobb för personer med akademisk examen och också större rotation på arbetsmarknaden.

–På sikt tror jag att fler akademiker, doktorer och professorer ger sig ut i näringslivet och att ännu fler börjar studera eller vidareutbilda sig. Det är trender man ser i långt gånga universitetsstäder. Näringslivet kommer också bli mer kunskapsintensivt. Det kommer bli meriterande att ha en doktorsexamen och vi kommer se ännu fler företag som bedriver egen forskning, säger Alexandra Petrakou.

Fler sidor inom linnéuniversitetet i kalmar - ett stadsintegrerat universitet

Linnéuniversitetet

Här får du veta mer om ett av Sveriges nyaste lärosäte och dess profilområden.

Universitetskajen

Universitetsområdet i Kalmar, universitetskajen, färdigställdes under 2021. Lär känna området och historien bakom!

Invigning av universitetskajen

Universitetskajen invigdes i augusti 2021 efter många års planerande, byggande och flyttande.

Publicerad: 30 april 2024