Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Elda rätt med ved

Det är positivt ur klimatsynpunkt att fler fastigheter värms med icke-fossila bränslen eftersom det minskar påverkan på växthuseffekten. Om du eldar med ved är det viktigt att du eldar på ett bra sätt så att du inte orsakar störningar för din omgivning.

Fler sidor inom luftkvalitet

Buller

Buller är oönskat ljud. Allt som du upplever som störande räknas dock inte som buller.

Mätningar och luftvård

Mycket av den luftövervakning som bedrivs i länet görs inom ramen för Luftvårdsförbundets verksamhet.

Radon

Boende i Kalmar kommun kan få gratis mätning av radon i inomhusluft och borrade brunnar

Tomgångskörning

Tomgångskörning är tillåten i högst en minut. För hälsans och miljöns skull

Publicerad: 1 februari 2021