Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Tomgångskörning

Parkerade bilar i vinterlandskap.

Tänk på att tomgångskörning är tillåten högst en minut i Kalmar enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Överträdelse kan polisanmälas.

Fler sidor inom luftkvalitet

Mätningar och luftvård

Mycket av den luftövervakning som bedrivs i länet görs inom ramen för Luftvårdsförbundets verksamhet.

Radon

Boende i Kalmar kommun kan få gratis mätning av radon i inomhusluft och borrade brunnar

Senast uppdaterad: 7 maj 2020
Publicerad: 9 november 2018