Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Tomgångskörning

Parkerade bilar i vinterlandskap.

Tänk på att tomgångskörning är tillåten högst en minut i Kalmar enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Överträdelse kan polisanmälas.

Fler sidor inom luftkvalitet

Buller

Buller är oönskat ljud. Allt som du upplever som störande räknas dock inte som buller.

Mätningar och luftvård

Mycket av den luftövervakning som bedrivs i länet görs inom ramen för Luftvårdsförbundets verksamhet.

Radon

Boende i Kalmar kommun kan få gratis mätning av radon i inomhusluft och borrade brunnar

Vedeldning

Om du eldar med ved är det viktigt att du eldar på ett bra sätt så att du inte orsakar störningar för din omgivning...

Senast uppdaterad: 7 maj 2020
Publicerad: 9 november 2018