Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Sota själv

Grundprincipen är att kommunen ska ansvara för såväl sotning som brandskyddskontroll. Lagen ger emellertid kommunen möjlighet att låta en fastighetsägare själv, eller via någon annan, utföra sotning inom den egna fastigheten.

 • Ansökan skickas till Kalmar brandkår, adress finns på ansökningsblanketten Pdf, 81.6 kB..
 • Ansökan skickas på remiss till skorstensfejarmästaren, som anger eventuella föreläggande under senare år.
 • Dispenser beviljas normalt på tio år.
 • Kontrollbok ska föras på platsen.

Återkallande av dispens görs endast av Kommunstyrelsen (om det inte sker på den sökandes egen begäran).

Räddningstjänsterna i Kalmar län har gemensamt tagit fram riktlinjer för medgivande att sota själv. Dessa innebär att en fastighetsägare får sota själv efter att ha genomgått en kortare utbildning (under förutsättning att sotningen inte påverkar annans liv eller egendom).

För tillfället finns en lämplig utbildning som har tagits fram av Svenska brandskyddsföreningen i samråd med Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund och MSB. Den omfattar cirka fyra-sex timmar och innehåller bl.a. anläggningskunskap, sotningsteknik och eldningskunskap. Fler anordnare av sotningsutbildningar är på gång och kan tänkas erbjuda likvärdiga utbildningar även här i Kalmar län.

Utbildningskrav

 • Där det inte påverkar annans liv eller egendom - sotningsutbildning av
  Svenska brandskyddsföreningen eller annan likvärdig.
 • Där det påverkar annans liv eller egendom, samt när annan än fastighetsägaren ska utföra sotningen - utbildning lägst motsvarande skorstensfejare.

Kontakt

 • Kalmar sotning och ventilation AB

  Skorstensfejaremästare Thommie Andersson

  0480-162 85

  kalmarsot-vent.thommie@telia.com

  Besöksadress

  Torsåsgatan 8

  Telefontider:


  Måndag 08:00-11:00
  Tisdag 08:00-11:00 samt 13:00-15:30


  Torsdag 08:00-11:00 samt 13:00-15:30
  Fredag 08:00-11:00

 • Mattias Andersson

  Enhetschef förebyggande Kalmar

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Scheelegatan 11

  Postadress

  Box 150, 391 21 Kalmar

Senast uppdaterad: 21 juli 2022
Publicerad: 12 juni 2017