Kultur i utbildningsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning

Förskola, särskola och grundskola i Kalmar kommun, erbjuder en kulturgaranti som ger alla barn möjlighet att möta kultur i olika former. Att koppla läroplanens mål till kulturen stärker elevernas helhetssyn och förmåga att se de stora perspektiven.

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet” Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.”

Skapande skola, statliga medel

 • Ansökan till Kulturrådet
 • Syfte - att stärka samverkan mellan skola och professionell kultur. Mål att elever ska få tillgång till flera uttrycksformer inom kultur och ge möjlighet till eget skapande . Skapande skola är ett komplement till skolornas egen kulturbudget.
 • Tid - Höstterminen
 • Uppföljning till Kulturrådet.

Central kultur/kulturgaranti, kommunala medel

 • Beslut i Kalmar kommun.
 • Syfte - att ta del av många olika uttrycksformer som språk, bild, musik, drama och dans samt utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.
 • Tid - vårterminen
 • Uppföljning till Utbildningsförvalltningen.

Estetiska lärprocesser, Länsmuseet Ateljen Byteatern, nämnders medel (UN och SKDN)

 • Beslut i Utbildningsnämnd och Södermöre kommundelsnämnd
 • Syfte - att ge fler möjligheter att integrera kulturella och konstnärliga uttrycksformer och sammanhang i skolan.
 • Tid - läsårens terminer
 • Uppföljning till utbildningsnämnden.

Fler sidor inom grundskola

Våra verksamheter - förskoleklass, grundskola och fritidshem

Kalmar kommuns skolor finns i hela Kalmar kommun, nära där eleverna bor.

Grundskolor

Här är alla skolor i Kalmar kommun listade

Frågor och svar Grundskola

Frågor och svar för grundskolan i Kalmar kommun

Läsårstider kommunala grundskolor

Läsårstider, lov- och studiedagar för skolor i Kalmar kommun

Betyg och betygssättning

På skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning

Senast uppdaterad: 20 augusti 2021
Publicerad: 2 april 2020