Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Ljusstaden

Vår verksamhetsidé Glädje, nyfikenhet och framtidstro, väcker lusten att leka och lära samt ger rika tillfällen till upptäckande och lärande för barnen.

Glädje

  • Att släppa kontrollen en stund genom att skapa och ta vara på små ögonblick av tokiga infall
  • Att ha en vi-känsla och ha roligt ihop. Att se någon lyckas med något den inte kunnat förut

Nyfikenhet

  • Vi skapar förutsättningar för barnen att vara nyfikna och uppmuntrar deras upptäckarlust
  • I möten med andra människor upptäcker vi olika tankar och strategier

Framtidstro

  • Positiva upplevelser här och nu

  • Ge barnen en god självbild och tro på sig själva och sin förmåga att påverka sin framtid

Glädje, nyfikenhet och framtidstro, väcker lusten att leka och lära” ger rika tillfällen till upptäckande och lärande för barnen.

Hos oss är alla lika viktiga och en del i ett sammanhang och tillsammansskap, barn, vårdnadshavare och personal.

Vi ser att alla barn är allas barn - vi har ett gemensamt ansvar för att alla barns dag blir så bra som möjligt. För oss är det viktigt att se att olikheter föder kreativitet, delaktighet, respekt, nyfikenhet och att vi lär av varandra och för livet. Alla är vi olika och därför lika!

På Förskolan Ljusstaden vill vi att verksamheten är rolig, trygg, utmanande och lärorik. Vi vill att alla känner glädje och vi möter alla med respekt.

Vi arbetar för en organisation där alla känner sig delaktiga, är viktiga och att vi lär av varandra. Alla är vi olika och därför lika!

Fler sidor inom välkommen till förskolan ljusstaden

Matsedel och kostpolicy på förskolan Ljusstaden

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö på förskolan Ljusstaden

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Om förskolan Ljusstaden

Här kan du läsa om förskolan Ljusstadens enhet

Planer och styrande dokument

Planer och styrande dokument

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Senast uppdaterad: 15 december 2023
Publicerad: 10 december 2020