Om förskolan Lindeberga Sjöängen

Förskolan Lindeberga Sjöängen består av tre förskolor, Förskolan Lindeberga, Förskolan Sjöängen och Förskolan Milstenen.

Lindeberga förskola

ligger på Skaffarevägen 17. Förskolan består av två avdelningar, Regnbågen och Grodan, som har två hemvister var. Barngrupperna är åldersindelade. De yngsta barnen går på Lilla Regnbågen, därefter Stora Regnbågen, som följs av Lilla Grodan och slutligen Stora Grodan. Tanken är att pedagoger ska följa en barngrupp genom hela förskoleperioden.

Sjöängens Förskola

ligger på Önnemovägen 17. I huvudbyggnaden finns tre avdelningar med två hemvister vardera. Ängen med hemvisterna Nyckelpigan och Humlan, Gläntan med hemvisterna Lingonen och Blåbären. På Lunden finns husets alla 4-åringar.

Förskolan Milstenen

ligger på Östra Gösbäcksvägen 9. På Milstenen finns fem avdelningar. Nu är det 1-åringar och 5-åringar på Milstenen, men i framtiden kommer förskolan Milstenen att bli åldersindelad 1-5 år.

Enheterna på förskolan Lindeberga Sjöängen samarbetar vanligtvis vid sommarlov, jullov och förskolans stängningsdagar.

Fler sidor inom välkommen till förskolan lindeberga sjöängen

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Lindeberga Sjöängen

Här kan du läsa om förskolan Lindeberga Sjöängens verksamhetsidé, pedagogik och vision med mera

Planer och styrande dokument på förskolan Lindeberga Sjöängen

Här finns länkar till förskolan Lindeberga Sjöängens styrdokument

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Miljö på förskolan Lindeberga Sjöängen

Här kan du läsa om förskolans miljöarbete

Matsedel och kostpolicy på förskolan Lindeberga Sjöängen

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Senast uppdaterad: 22 augusti 2022
Publicerad: 4 december 2020