Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Om förskolan Lindeberga Sjöängen

Förskolan Lindeberga Sjöängen består av två förskolor, Lindeberga förskola och Sjöängens förskola.

Lindeberga förskola

Lindeberga förskola ligger på Skaffarevägen 17. Vi är en förskola med två avdelningar, Regnbågen och Grodan, som har två hemvister var. Barngrupperna är åldersindelade. De yngsta barnen går på Lilla Regnbågen, därefter Stora Regnbågen, som följs av Lilla Grodan och slutligen Stora Grodan. Tanken är att pedagoger ska följa en barngrupp genom hela förskoleperioden.

Sjöängens Förskola

ligger på Önnemovägen 17. I huvudbyggnaden finns tre avdelningar med två hemvister vardera. Ängen med hemvisterna Nyckelpigan och Humlan (barn födda 2016 och 2017). Gläntan med hemvisterna Lingonen (barn födda 2018) och Blåbären (barn födda 2019). På Lunden finns husets alla 5-åringar (barn födda 2015).

Sjöängens Förskola, Lilla Dungen

är en modul som ligger strax utanför Sjöängens gård. Här finns hemvisterna Ekorren (barn födda 2016) och Ugglan (barn födda 2017 och 2018).

Enheterna på förskolan Lindeberga Sjöängen samarbetar vanligtvis vid sommarlov, jullov och förskolans stängningsdagar.

Fler sidor inom välkommen till förskolan lindeberga sjöängen

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Lindeberga Sjöängen

Här kan du läsa om förskolan Lindeberga Sjöängens verksamhetsidé, pedagogik och vision med mera

Planer och styrande dokument på förskolan Lindeberga Sjöängen

Här finns länkar till förskolan Lindeberga Sjöängens styrdokument

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Miljö på förskolan Lindeberga Sjöängen

Här kan du läsa om förskolans miljöarbete

Matsedel och kostpolicy på förskolan Lindeberga Sjöängen

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Senast uppdaterad: 7 juni 2021
Publicerad: 4 december 2020