Konstinköp 2022

2022 utökades konstsamlingen med 23 nya konstverk för ett värde på dryga 200 000 kronor.

I 2022 års utställning finns 19 konstnärer representerade. Efter utställningen kommer konstverken att placeras ut inom kommunen.

"Museiklanod nr8"

Kim ten Oever - “In between and all Around nr 4”

Finns inte på KIKAIN under utställningen, denna finns på kultur- och fritidsförvaltningen på Stagneliusgatan 31.

Teknik: Glas
Storlek: 109x65 cm

"In Between and All Around" Nr.4 är det första större objektet i en serie. Idén till detta glas-nätverk kom från att arbeta med tegelformer. Fog-Strukturen är det som formar den enda tegelstenen till en vägg, gör den större helheten möjlig. Här är det ett nätverk utan praktisk användning det är en kontemplation på "nytta" och skönheten i detta. Objektet består av tre lager glas som smälts samman. De tre skikten bildar en helhet som visar sambandet mellan de separata delarna och hänvisar till funktion och form.”

"Museiklanod nr8"

Gitte Lind - ”Major Tom”

Teknik: Keramik
Storlek: Höjd 70 cm

”Jag jobbar med att skapa olika karaktärer som dyker upp i min fantasi. I detta fall fanns ingen bestämd plan från början utan namnet kom till mig efter att han blivit färdig. Namnet ”Major Tom” kommer, som man kanske kan ana, från David Bowies musikvärld. ”Major Tom” är utskickad på uppdrag i rymden, ensam och utan möjlighet att komma tillbaka till jorden. Jag tycker min skulptur uttrycker en känsla av sorg och ensamhet, men ändå beslutsamhet att slutföra det man föresatt sig.”

"Museiklanod nr8"

Marlene Lindmark - ”The melancholic bull”

Teknik: Teckning
Storlek: 55x71cm

”The melancholic bull” är ett porträtt av en karaktär i Yuri Norsteins film Tale of tales från 1979. Tavlan visades på galleri 28 i Kalmar våren 2022 på utställningen med temat ”1980.”

"Museiklanod nr8"
"Museiklanod nr8"

Felicia Björklund - ”Formationer I och Formationer II”

Teknik: Papper
Storlek: 31x37 cm

”Jag har inspirerats av fågelflockar. Flocken består av individer som ingår i ett system där var och en är en liten del i en gemensam pulserande rörelse. I mina bilder är delarna alla olika men bildar tillsammans en helhet, en levande rytm som förändras beroende på var du står i rummet. Färgerna framträder först när man befinner sig lite från sidan. Framifrån är det skugg- och ljusspelet som fångar blicken. Det vita papperets vinklingar reflekterar ljuset i olika hög grad.”

"Museiklanod nr8"

Kicken Ericson - “Hälsningar”

Teknik: Broderi

Storlek: 66x98 cm

”Hälsningar ” är broderat och applicerat på tarlatan, ett tunt gasvävsliknande tyg. Jag har tänkt på saker, som element ur folkkonsten och naturen och människor som betytt något i mitt liv och som jag hälsar till i verket.”

"Museiklanod nr8"

Stina Lindskog - ”Debacle II 07.02.22”

Teknik: Blandteknik
Storlek: 122x92 cm

"Under pandemin började jag datera mina bilder, som "Debacle" 07.02.22. Det blir som en slags dagbok. Titeln har jag tänkt i meningen efter franskan Débacle, betydelse: sammanbrott, men även i en vidare betydelse som till exempel islossning, uppbrott, något bryts upp, händelse som slutar i en katastrof. När något bryts upp bildas något annat. Målningen i sig har en målerisk skönhet som kan skänka hopp beroende på betraktarens ögon. Jag tänker att vi blir alla påverkade av den tid vi lever i och som konstnär gestaltar jag mina känslor, det märkliga kan då vara att fånga upp det som händer senare i tiden."

"Museiklanod nr8"

Christina Västerbo - ”Pattern Xlll”

Teknik: Screentryck

Storlek: 110x82 cm

”Tygbitar, trådar, garner, utklippta mönsterdelar och mönsterark för sömnad ger ofta inspiration och finns som underlag i mitt arbete som konstnär. Mina verk utgår ofta från ett abstrakt bildspråk, men där jag låter motivval och uttryck röra sig genom textila världar. Jag blandar ofta textil och färg och låter olika material samsas eller byta plats med varann. Till exempel kan textila band och trådar bli likt rinnande färg, eller målningar av färg bli till vävar av färg som om de vore tyger, mattor eller dukar. I min konstnärliga praktik arbetar jag med måleri, men även grafik (företrädesvis med screentryck) och textila installationer. Jag bygger ofta upp mina bilder i lager på lager till abstrakta landskap eller minneskartor, där jag blandar mönsterark, abstrakta former med inspiration från mönsterdelar, garner och trådar. Jag lyfter ofta fram de typiskt kvinnliga materialen, de kvinnliga praktikerna som sömnad och vävning. Praktiker som ofta varit undanskymda. Men inte för att upphöja, utan mer för att synliggöra och ställa frågor om dåtid och nutid, om högt och om lågt.”

"Museiklanod nr8"

Emil Öhlund - ”iNSiDESCAPE/RE:1”

Teknik: Giclée
Storlek: 62x124 cm

”Jag ville skapa nåt sorts lugn med det här verket, växter; specifikt blommor har för mig en lugnande effekt, precis som TV-spel. Jag hamnar på en plats där jag kan slappna av och samla energi. Så "iNSiDESCAPE/RE:1" är en sammanslagning av den känslan.”

"Museiklanod nr8"

Cecilie Lie - ”Wire 25”

Teknik: Cyanotypi på papper

Storlek: 113x85 cm

”Wire 25 är ett fotogram, alltså en bild som framställs fotografiskt, men utan att en kamera används. I stället för ett fotonegativ, lägger jag föremål på fotopapperet och belyser det, antingen i solen eller med en uv-lampa. Det som är vitt på bilden, är skuggan av sakerna som ligger på pappret. Där ljuset träffar pappret, blir det blått. Den blå färgen kommer från cyanotypi-kemikalier som jag använder för att göra om ett vanligt grafikpapper till ett fotopapper.

I Wire 25 är föremålen tillverkade av metalltråd. Metalltråden har jag format med samma teknik som den amerikansk-japanska konstnären Ruth Asawa använde för att tillverka sina skulpturer. En teknik som hon i sin tur lärt sig av korgflätare i Mexiko. Asawas skulpturer är fantastiska och ser komplicerade ut, men i en tv-intervju sa hon att det var en enkel teknik. Allt man behöver göra är att snurra tråden på en rundstav, dra ut små öglor och sedan trycka in öglorna i varandra. Då var jag tvungen att prova. Snurra och dra öglor var lätt men att få fram just den form jag ville ha krävde en del experiment. När jag till sist hade en liten skulptur att vända och vrida på, slog det mig att skuggan skulle bli en bra cyanotypi.”

"Museiklanod nr8"
"Museiklanod nr8"

Peter Stridsberg - Green Fauna 1 och 2

Teknik: Fotografi

Storlek: 52x64 cm

”I sviten Green Fauna har jag arbetat med att undersöka historien och bakgrunden till en av de vanligaste och individrikaste arterna vi har i Norden. Ljung (Calluna vulgaris) är en dvärgbuske som vi använder mycket i blomstersammanhang i våra planteringar. Sen växer mycket i klipplandskap och skogar. Calluna kommer från grekiskans Kallyno och betyder att försköna. Med sviten vill jag placera växten i ett nytt sammanhang och undersöka dess kulturella ursprung som enligt folktron berättat om att man aldrig skall ta in en blomstrande ljung i ett hem. Med projektet Fauna vill jag lyfta dels reflektion om växters kulturella ursprung men också låter berättelser om växter finnas nära tillhands när vi tänker och reflekterar om vår omvärld.”

"Museiklanod nr8"

Anna Berglund - Från Matisse till Segonzac

Teknik: Papper

Storlek: 79x79 cm

”Konstverkets titel, är direkt hämtat från texterna som förekommer i konstverket. Titeln står att läsa på själva bilden om man letar lite.

Bilden är ett resultat av ett origami-projekt, som tog sin början under pandemin. Jag arbetar vanligtvis i materialet glas. Under två år uppmanades vi att inte resa, hålla oss hemma och minimera kontakten med andra. Pappersobjekten bygger på systematiska upprepningar i origamins grundvikning -berg och dal. Upprepningar som gav mig struktur och ingöt hopp i den annars mycket löst flytande vardagen av ensamarbete under pandemin.

Att eftersträva det allmängiltigt vackra och rikligt illustrativa, är centralt i mitt konstnärskap. Jag lånar och hämtar fragment från tider då stilidealet var ett annat. Tider då även handens görande hade en hög status. Idag tycks det verbaliserade tankegodset trumfa det faktiska görandet och präglar således även de just nu rådande estetiska uttrycken.

Åtskilliga pappersvikningar har länkats samman och draperats till böljande medaljonger och ornament. Under projektets gång blev de meditativa upprepningarna till visuella melodier i mitt huvud. Bilderna har i dubbel bemärkelse historiska kopplingar, de flesta av kompositionerna är komponerade och sammanfogade av tummade och åldrade boksidor från äldre konstböcker, och historiska skildringar av hur liv och leverne kunde te sig förr i tiden. Jag har så länge jag kan minnas varit mycket fascinerad av både levnadsmönster, samhälle och estetiken kring förra sekelskiftet, tiden innan industrialiseringen tog ordentlig fart.

Dessa bilder, kan beskrivas som voluminösa blom liknande medaljonger som fogats samman likt krokaner. Där den till synes enkla grundvikningen i origami muterar i relationen till sin nästa. Upprepningarna skapar en närmast meditativ rytm under görandet, sammanhållen och böljande. De åldrade boksidornas textblock och bilder bildar optiska effekter beroende på hur de placeras gentemot varandra. Vissa av kompositionerna är även handkolorerade med tusch av mig.”

"Museiklanod nr8"
"Museiklanod nr8"

Andreas Rothstein - ”Utan titel 1”, ”Utan titel 2”

Teknik: Fotografi, Arkivbeständiga utskrifter med pigmentbläck.
Storlek: 52x71 cm

""

"Museiklanod nr8"

Ingrid Petersson - ”Väggrya”

Teknik: Väv i ullgarn
Storlek: 40x125 cm

”Rya är en långsam vävteknik; man knyter knut för knut till en hel rad, slår in några inslag mellan och så en ny rad med knutar...en teknik som kräver många arbetstimmar men som trots det inte ”tar tid”, i stället ger den tid. Vävning, och slöjdande överhuvudtaget, skänker tystnad och avskildhet åt sinnet, något som förs över till det vävda, det slöjdade, föremålet. Denna rya var inte gjord med avsikt att föreställa något specifikt. Men den kan påminna om alla de olika gröna mattor som vi kan se i naturen i olika dagrar och olika tider på året. Skuggningar, skiftningar och former lockar ögat och sinnet att tolka och jämföra och att därtill se också det som inte syns.”

"Museiklanod nr8"

Pauline Fransson - ”Jag hörde dig sjunga”

Teknik: Äggtempera och olja på duk

Storlek: 30x40 cm

”Jag hörde dig sjunga” gjordes inför en utställning hos Himmelsberga museum där temat var myter och väsen. Under den här perioden så tittade jag mycket på havet och var intresserad i horisonter och himmelens olika uttryck och skepnader. Jag gick djupare in i berättelserna om alla dessa människor som i historien har åkt ut till havs men som sedan aldrig har kommit hem igen. Jag arbetar sedan tidigare mycket med kroppens kopplingar till naturen omkring oss och tvärt om. Kroppen är natur och naturen är kropp. Såväl kroppen som naturen tycks brutal många gånger. I detta fall så påmindes jag om en person som inte längre sjunger men som jag ofta tänker på när jag tittar på havet.”

"Museiklanod nr8"
"Museiklanod nr8"
"Museiklanod nr8"

Maria Jonsson -

1. “N.Ö ingången sedd från söder, Ismanstorps borg, Öland”
2. “Västra porten utifrån, Ismanstorps borg, Öland”
3. “Norra porten, Ismanstorps borg, Öland”

Teknik: Kol och akryl
Storlek: 15x15 cm

”De tre målningarna visar tre av Ismantorps borgs nio portar. Ismantorps borg på Öland ligger i den så kallade Mittlandskogen och har under flera århundraden varit övervuxen.

Bilderna visar portar som rasat in på grund av växtlighetens framfart, men också portar som har öppnats upp igen i arkeologiska undersökningar. I dag är buskar och träd sedan länge undanröjda. Borgens utformning, en ringmur med nio portar, har lett till skilda teorier kring hur borgen har använts. Vissa arkeologer menar att talet nio kan kopplas till fornnordisk mytologi eller kosmologi, och att borgens portar kan ha haft en rituell funktion. Verken, som är utförda i kol och akryl ingår i en serie på nio målningar som alla föreställer varsin port.”

"Museiklanod nr8"

Cissi Svärdström - ”Emådalen”

Teknik: Akryl på bomullsduk
Storlek: 102x102cm

”Ända sedan jag för 40 år sedan köpte Virstad gamla skola från 1872, belägen några 100 meter från Emån utanför Högsby, har jag vandrat i dessa vackra beteshagar utefter ån och fotat, tecknat, hälsat på korna, plockat ängsblommor och badat i ån. Detta gamla jordbrukslandskap är ett återkommande motiv i min bildvärld där målningen Emådalen inte utgör något undantag.”

"Museiklanod nr8"

Miriam Kronstrand - ”Lila Objekt”

Teknik: Keramik
Storlek: Höjd 27 cm

”Lila objekt är en del av en utställning som heter Alterego. Tanken bakom dessa vasliknande objekt är att hitta det fina i det operfekta. Objektet är drejad till den punkt att den kollapsar. Alterego är ett projekt som startade 2021 och handlade om att bli vän med mitt andra jag.”

"Museiklanod nr8"

Elisabeth Lindstedt - ”By 1 ”

Teknik: Olja på duk

Storlek: 111x81 cm

”Öland finns inom mig sedan tidig barndom stämningar, ljud, syner, dofter. Den syd öländska byn har blivit ett av mina mest angelägna motiv. Centralt i mina verk finns ofta byn ett undersökande av strukturer, vinklar, linjer, volymer och former. Det är ett undersökande av en dåtid, minnet i relation till en nutid samt sökande efter det ordlösa. Jag utgår mycket ofta ifrån likartade motiv där själva metoden att genomföra arbetet blir viktigast och nästan alltid gestaltas genom måleriet.”

"Museiklanod nr8"

Ermias Ekube - ”A boy with a memory stick”

Teknik: Olja på duk
Storlek: 81x101 cm

”Our conscious or subconscious memories of events and places become part of our identities. In this work, I want to emphasize the contrast between the warm interior and the coldness outside the window. The viewer could be curious, about what memories would be stored in that memory stick held by the boy. My son’s collection of pictures and videos of his childhood taken from different places inspired the idea. He always compares and contrasts his memories of the events and the actual documents.”

Fler sidor inom kalmar kommuns konstsamling

Konstinköp 2018

Konstinköp Kalmar kommun 2018

Konstinköp 2019

Konstinköp Kalmar kommun 2019

Konstinköp 2020

Konstinköp 2020

Konstinköp 2021

Konstinköp Kalmar kommun 2021

Konstinköp 2023

Konstinköp Kalmar kommun 2022

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 7 maj 2024
Publicerad: 2 februari 2023