Konstpolicy för Kalmar kommun

Den fria konsten är en del av det offentliga samtalet, en part i demokratin och våra demokratiska processer. Konsten väcker nyfikenhet och känslor samt uppmuntrar till samtal och eftertanke.

Fler sidor inom konst

Kalmar kommuns konstsamling

Information om Kalmar kommuns konstsamling

Kalmar konstmuseum

Museet för konst och formgivning i Kalmar län

Konst i Kalmar

Konstnärlig gestaltning, konstkonsulent och konstguide i Kalmar

Senast uppdaterad: 11 april 2023
Publicerad: 30 september 2022