Konstinköp 2017

Under 2017 utökades konstsamlingen med elva nya konstverk för ett värde på dryga 100 000 kronor.

I 2017 års utställning fanns elva konstnärer representerade. Efter utställningen
placerades konstverken ut inom kommunen.

"Skalle - Calaveras"

ANABELI DIAZ GONZALEZ - ”Skalle - Calaveras”

 
Teknik: Lera

”Calaveras är namnet på en skalle som representerar slutet på en cirkel eller början på en ny fas i livet. I Mexiko, under allhelgonahelgen, ger man varandra Calaveras gjorda av lera eller socker som en påminnelse av att vi alla delar samma öde. Mina Calavera är mer vardagliga, de symboliserar slutet på ett händelseförlopp och början på något nytt, det kan vara en skilsmässa, att flytta eller vad som helst där man aktivt ändrar något i sin vardag väl medveten om positiva förändringar.”

"En skarp skugga som inte längre finns"

ZSUZSANNA LARSSON GILICE - "En skarp skugga som inte längre finns"


Teknik: Blyerts och silverstift på gouache.

”Jag arbetar mestadels med blyerts och teckningar i stort format. Jag tyckte det var fint att prova att teckna med silverstift, och se hur det silvergrå skiljer sig jämfört med blyerts. Ibland försöker jag arbeta i mindre format, som i denna teckning. Man anar en gestalt som gör något, kanske tecknar eller skrapar bort bildytan eller minnen. Mina teckningar är ofta nästan helt gråa, så att betraktaren bara anar konturerna av något i det grå. Det är som att bilden ska släcka sig själv, men ändå finnas där för den som vill. Jag tycker om att gouacheytan har spruckit, och att teckningen blir lite skulptural genom den här materialförskjutningen. Blyerts är ett beständigt material, som också är oerhört lätt att sudda ut, precis som skuggor är högst temporära.”

"Fristadsområde 1"

KICKEN ERICSON - ”Fristadsområde 1”


Teknik: Broderi på tarlatan

"Jag vill gärna att mina arbeten inte ska vara så tydliga vid första betraktandet utan att man ska kunna hitta nya saker i bilden länge. Jag har en grundidé, i detta fallet ville jag göra nån sorts vandring, eller karta, men jag har inte skissat i förväg utan låter stunden och materialet bestämma hur nålen får vandra. Materialet är tarlatan, en tunn gasväv, och tråd av olika slag. När jag arbetat klart limmar jag hela verket så att en viss styvnad uppstår för att verket inte ska vara så väldigt skört. Det ger också en viss skrynklighet som jag tycker är lite kul."

"Autonom kamrat IX"

MARIANNE ANDERSSON - ”Autonom kamrat IX”


Teknik: Akryl på pannå

”Autonom kamrat IX har speciellt inspirerats av mötet med ett porträtt av ett fyraårigt barn från 1700-talet som finns på Statens museum för konst i Köpenhamn. Barnet möter klarögt och levande betraktarens blick och tycks med förtröstan se fram emot det liv som för oss sedan länge är inneslutet i det förflutnas dunkel.”

"Objekt"

STINA SILJING - ”Objekt”


Teknik: Blandteknik

”Konstverket för tankarna till fossiler, skelett och lämningar. De påminner om alltings skörhet och förgänglighet. Skuggmönstret som bildas på väggen likt en teckning ger objektet ytterligare en dimension. Denna teckning förändras beroende på från vilket håll objektet belyses.”

"Snår"

LINDA WALLIN - ”Snår”


Teknik: Screentryck, måleri, olja på duk.

”Målningen är en av flera bilder där jag arbetat utifrån ett tema det senaste året. Snår är en utav en serie bilder med utgångspunkten av nakna trädgrenar.Arbetet med bilderna har inneburit ett undersökande av mellanrumsformer och ett experimenterande i hur olika färger påverkar och förändrar ljuset och stämningen i bilden. I målningen snår har jag arbetat med att få ihop bilden av abstrakta färgfält med de kala organiska trädgrenarna och få dessa delar att samspela i balans, färg och form.”

"Provkarta"

ANN GRILL - ”Provkarta”


Teknik: Broderi på svart linne

”Det är ett broderi på svart linne. Stygn för stygn, ett långsamt arbete. Jag arbetar direkt med nålen, ingen skiss. Det är improvisation utan förlaga. Tråden är sytråd, silke och lin och metall. Jag tycker om att överraskas av vad jag själv gör. Så tar bilden form och jag styr arbetet allt eftersom jag får syn på min avsikt. I bilden kan man hitta trassel som förvandlats till okända djur, skotthål eller en blomma. En provkarta alltså!

Jag har arbetat som konstnär på olika sätt. Jag har alltid tyckt om växelbruk och nu broderar jag.”

"Hus"

ANDERS GYLLERFELT - ”Hus”


Teknik: Olja på duk

”Jag har under en lång period arbetat med hus, inte något speciellt hus utan en huskropp i största allmänhet. Jag försöker förenkla detta så långt det går. Vet ej vart det tar vägen.”

"Tystnad"

KÅRE HOLGERSSON - "Tystnad"


Teknik: Blandteknik, ett fotopolymertryck som är bearbetat med akvarell, akryl och grafit

”Anslaget i mitt konstnärliga arbete är de grundläggande existentiella frågorna. Det är frågor som griper in hela den sociala och politiska sfär som omger oss. I den sfären vill jag gärna vara en upptäcktsresande.”

"Urna"

CAROLINE MÖLLER - ”Urna”


Teknik: Rakuteknik

Urnan är bränd i en speciell ”Rakuteknik” som kallas ”Saggarfired”. Föremålet bränns först i en elugn upp till c: a 960 grader. Sedan placeras det i en tunna utomhus tillsammans med olika oxider och brännmaterial, som sedan får brinna i ett dygn innan man kan se resultatet. Föremålen penslas eller sprutas innan första bränning med ”Terra sigillata” (tunn lerengobe med vattenglas) därav den blanka ytan. En metod som användes innan glasyrernas uppkomst. Föremålet tvättas och poleras sedan med bivax när allt är klart.

"Museiklanod nr8"

OLLE EKSTRÖM - ”Museiklanod nr 8”


Teknik: Olja på träpannå

”Jag använder mig av självporträttet som form för utforskande av genus, av den paranoia och självmedvetenhet som följer även på små gränsöverskridanden, av blickars förhandlingar, längtan och vakthållning.”

Fler sidor inom kalmar kommuns konstsamling

Konstinköp 2018

Konstinköp Kalmar kommun 2018

Konstinköp 2019

Konstinköp Kalmar kommun 2019

Konstinköp 2020

Konstinköp 2020

Konstinköp 2021

Konstinköp Kalmar kommun 2021

Konstinköp 2022

Konstinköp Kalmar kommun 2022

Konstinköp 2023

Konstinköp Kalmar kommun 2022

Publicerad: 20 februari 2024